General terms and conditions

Terms and conditions for students:

By using our website and participating in Næringslivsutvalget's services you agree to the following terms & conditions:

Failure to comply with our company presentation and workshop rules can and will result in dismisal or other consequences. The board at the Business Comittee reserves the right to ban students to participate on different events hosted by Næringslivsutvalget, if students fail to comply with our company presentation and workshop rules.

Company presentation and workshop rules are the following, and we reserve the right to modify these on a later term:
1. Students have to meet on presentations and workshops they have registered on. If students fail to unregister from the event 24 hours before the start of the presentation or workshop, then the students will be registered with absence.
2. Students have to fill out questions and/or forms provided by Næringslivsutvalget or the company after and before the presentation. The student has 72 hours to fill out the form provided by Næringslivsutvalget or the company.
3. Students are to behave under various events, company presentations and workshops. If the student behavior is regarded by representatives from Næringslivsutvalget to be harmful or disrespectful to the company in question or Næringslivsutvalget, then they can be discarded from the event.

Failure to uphold these rules will result in a ban to participate in events, and it is up to the board whether or not the student will be banned.

When students register and use the site and its functions they agree to share the personal details provided with their user. Students who fill out their personal information on their personal account agree to share their email, phone number and other information with Næringslivsutvalget and companies.

Terms and conditions for companies:

We reserve the right to modify the terms and conditions at a later term.

When a company purchases a company presentation they have the sole right to promote and have a presentation that day.

Purchase of company presentation, promotion, workshops, and other products we provide is binding. If a company wishes to cancel different purchases then they will be given a fee. The fee for cancelling a company presentation is:

- 100% of the purchase price if cancellation happens 30 days after the date of booking

- 25% of the purchase price if cancellation within 30 days after the date of booking

In addition there is a 15% fee of the purchase price to change the date of the presentation after the first purchases. 

All prices are displayed without the VAT fee. 

The default registration distribution for company presentations is 100 students in total: 50 masters students and 50 bachelor students. Modification of this should be communicated either to your representative or to iktnu@nhhs.no

 

Privacy policy

Personvernerklæring for Næringslivsutvalget


1. Behandlingsansvarlig

Talentwerk er på vegne av Næringslivsutvalget behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, passord for min side. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.Å administrere medlemskap,kursadministratjon,påmelding/deltagelse i aktiviteter. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

9. Personvernombud



10. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
iktnu@nhhs.no

Næringslivsutvalget
NHH, helleveien 30