Career with a purpose

Informasjon

Velkommen til Karriere Med Mening (KMM) 2021!

KMM er en alternativ karrieredag som arrangeres på Norges Handelshøyskole av studentforeningens egen humanitære organisasjon, NHH Aid, og Næringslivsutvalget hvert år. Formålet med dagene er å vise studentene bredden i de karrieremulighetene som finnes etter endt utdanning, ved å invitere organisasjoner som arbeider på et ideelt grunnlag.

I år har KMM også utvidet til å inkludere en dag for bedrifter som har et stort fokus på miljøet!

I løpet av arrangementet avholdes det også flere foredrag fra kjente mennesker innenfor næringslivet og politikken i Norge!

Vi gleder oss til å se DEG på KMM!