I regi av Nærlingslivsutvalget ved Norges Handelshøyskole arrangeres det to studentdrevne karrieredager hvert år, som fungerer som et attraktivt møtested hvor studentene kan møte potensielle arbeidsgivere, og bedriftene kan møte fremtidige medarbeidere.
Karriere med Mening er et arrangement på vårsemesteret som har til hensikt å sette bedrifter som Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Leger Uten Grenser og Norad i kontakt med studenter, og informere om slike meningsfylte karriereretninger.

Karrieredagene er vårt tradisjonelle arrangement på høsten, der nærmere 100 bedrifter deltar i både kursuken og på Karrieredagen.