De fleste bedriftspresentasjoner består av en standsperiode på dagen, presentasjon og en form for bespisning eller mingling på ettermiddagen.

Ved bedriftspresentasjon på NHH får bedriften enerett til å stå på stand på skolen hele dagen, et eget auditorium til presentasjon, lokaler til å ha eventuell bespisning i etterkant og tilbud om profilering. Bedriften vil i tillegg få en kontaktperson fra Næringslivsutvalget som vil være behjelpelig med planlegging av opplegg og gjennomføring av dagen.