​Næringslivsutvalget tilbyr bedrifter annonsering på web og gjennom vårt nyhetsbrev

WEB
NU's nettside er mye benyttet av studenter ved NHH og nettsidens annonsefelter gir bedrifter muligheten til en jevn og bedret eksponering på NHH.
Vi har i dag åpnet for annonsering på nettsidens forside og tilbyr annonseplass med en varighet på en uke. Forsidens annonseplass viser 2 annonser av gangen. Hvilken annonse som vises er tilfeldig.
Annonsen må ha følgende mål: Høyde: 400px Bredde: 1500px
Priser for vår 2018: 1 Uke på forsiden - 2 000 kr

For hendvendelser vedrørende annonsering på nettsiden, kontakt IKT-ansvarlig i Næringslivsutvalget.

Nyhetsbrev
Næringslivsutvalget tilbyr gratis annonsering gjennom vårt nyhetsbrev som sendes ut 2 ganger i måneden.

For hendvendelser vedrørende annonsering i nyhetsbrev, kontakt informasjonsansvarlig i Næringslivsutvalget.