Skatteetaten
Offentlig sektor
Fulltid
Internasjonalt
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 16. februar 2020
www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Karriere-i-Skatteetaten

Vil du jobbe med brukerorientert utvikling eller metode? - Vi søker sommerstudenter!

Vil du jobbe med brukerorientert utvikling eller metode?

Prosjekt 1: Samle innsikt om unges forventninger til Skatteetaten
Vi ønsker å undersøke unges forventinger til Skatteetaten gjennom kvalitativmetode. Hvordan ønsker unge å kommunisere med Skatteetaten og hvilke behov har de? Hvordan må Skatteetaten innrette sine tjenester for å samarbeide godt med unge?

Prosjekt 2: Jobbe ut en forskningsoversikt knyttet til effektmålinger
I etatens arbeid med analyse er det behov for en forskningsoversikt knyttet til effektmålinger. Arbeidsoppgaver vil bestå av å skaffe oversikt over utvalgte områder, sammenstille informasjon og utføre analyser. Det vil være tett samarbeid med avdeling for analyse.

Arbeidet som gjøres vil bli brukt i divisjonens videre arbeid, og dere vil mot slutten av sommeren få presentere resultatene for relevante ledere og medarbeidere i divisjon utvikling.