The Innovation Effect
Kommunikasjon, Offentlig sektor, Rådgivning, Teknologi, Annet
Engasjement
Norge
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 11. februar 2019
www.theinnovationeffect.com

Utvikling av innovasjonsskole på OsloMet

Oppstart: Februar 2019
Varighet: 8 uker med 10-15 timer i uken
Antall studenter: 4
NB: Se søknadsinfo nederst

Prosjektet gjennomføres som en del av The Innovation Effect sitt skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram. Gjennom programmet arbeider et studentteam med å løse en spesifikk problemstilling for oppdragsgiver. Her har studentene mandat til å bruke sin faglige kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet med programmet er å stimulere til læring og utvikling for studentene som deltar, samtidig som det bringer verdi og nyskapning til selskapet.

Prosjektet er betalt, foregår på deltid hvor teamet disponerer timene fritt, og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb.

Om prosjektet: OsloMet – Storbyuniversitetet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge. Som ferdig kandidat er det viktig at studentene har med seg kompetanse og kunnskap om verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap. I forbindelse med OsloMet sin satsning på dette feltet ønsker de å utvikle en innovasjonsskole for studenter i medvirkning med studenter.

Innovasjonsskolens mål er å gi studentene forståelse for og kompetanse om verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap, både praktisk og teoretisk. Studentteamets oppdrag i dette prosjektet er å utarbeide et verdiskapende konsept for innovasjonsskolen.

Prosjektet vil inkludere følgende overordnede arbeidsoppgaver:
• Prosjektplanlegging
• Forretningsutvikling
• Konseptutvikling
• Dokumentasjon av prosess og resultater i rapport
• Presentasjon av rapport

Vi søker studenter med kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:
• Innovasjon
• Strategi og forretningsutvikling
• Markedsanalyse
• Pedagogikk

Søknadsfrist: 11. februar 2019

Hvordan søke?
For å bli vurdert til prosjektet må du først registrere en profil på nettsiden vår her.
Deretter må du sende CV-en din og en kort søknad til Siv på siv@theinnovationeffect.com med emneteksten «Søknad til OsloMet prosjekt»

PS: Vi rekrutterer fortløpende, så ikke vent til fristen med å søke!