The Innovation Effect
Bygg, anlegg og eiendom, Offentlig sektor, Rådgivning, Teknologi
Engasjement
Norge
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 30. september 2019
Siv S. Brødsjømoen
t:
e: siv@theinnovationeffect.com
www.theinnovationeffect.com

Utvikling av "Barnas Verden" for Bydel Bjerke

Oppstart: Oktober 2019
Varighet: 8 uker med 10-15 timer i uken
Antall studenter: 4
 
Prosjektet gjennomføres som en del The Innovation Effects skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram. Gjennom programmet arbeider et studentteam med å løse en spesifikk problemstilling for Bydel Bjerke. Her har studentene mandat til å bruke sin faglige kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet med programmet er å stimulere til læring og utvikling for studentene som deltar, samtidig som det bringer verdi og nyskapning til selskapet. Prosjektet er betalt, foregår på deltid hvor teamet disponerer timene fritt, og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb.
 
Om prosjektet: Bydel Bjerke er en del av Groruddalsprogrammet, som blant annet skal styrke nærmiljøkvaliteter og bidra til inkluderende lokalsamfunn. I tråd med dette ønsker bydelen å utforske muligheten for å utvikle og utforme «Barnas verden» på Veitvetsenteret. Senteret huser frivillig aktivitet, som nysirkus Bjerke, familiesenter m/helsestasjon, pedagogisk fagsenter, åpen barnehage, ungdomsklubb, trimrom og Veitvet senter. «Barnas verden» skal her være et inkluderende sted med fokus på integrering for ulike målgrupper (barn og foreldre).
 
For å kunne utvikle det ovenstående ønsker Bydel Bjerke et studentteam til å kartlegge og analysere målgruppens behov tilknyttet Veitvetsenteret og «Barnas verden», samt beste praksis på feltet. På bakgrunn av dette skal det utvikles et konseptforslag på utvikling og utforming av «Barnas verden», samt en kortfattet økonomisk rapport med budsjettestimering. Studentteamet har også ansvar for prosjektplanlegging, datainnsamling og analyse, samt presentasjon av resultatet i en rapport og fremlegg for oppdragsgiver.

Vi søker studenter med kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:
Datainnsamling/metode
Arkitektur (interiør)
Teknologi
Økonomi
Miljø og sikkerhet (HMS)

Søknadsfrist: 30. september

Hvordan søke?
Søk ved å registrere profilen og søknaden din gjennom vår rekrutteringsplattform her. Spørsmål angående prosjektet kan sendes til Siv på siv@theinnovationeffect.com.

NB: Arbeidssted er i utgangspunktet i Oslo, men det kan også være aktuelt med deltakere fra andre byer i Norge. Noe reising til Oslo må da påregnes.