Trainee Vest
Offentlig sektor, Annet
Trainee
Vestlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 22. januar 2018
raineevest.no

NHH: Trainee - Studieadministrativ avdeling

Trainee - Studieadministrativ avdeling

Ved NHH ønsker vi å knytte til oss en trainee i Studieadministrativ avdeling. Avdelingen har det administrative ansvaret for NHHs fulltidsprogram på bachelor- og masternivå, og gir utdanningsrelatert støtte til studenter, fagstab og NHHs ledelse.

Utdanningsfeltet er i stadig endring og på NHH ønsker vi å utdanne kompetente økonomer og ledere med et sterkt engasjement for samfunnet rundt seg. Vi søker en person som kan bidra til å drifte og videreutvikle strategisk viktige satsingsområder innenfor NHHs utdanningstilbud. Vi ønsker at NHHs trainee skal bidra med nytenkning og økt gjennomføringsevne.