NHO Brussel
Kommunikasjon, Media, Annet
Trainee
Internasjonalt
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 01. april 2019
www.nho.no/Om-NHO/NHO-Brussel

Trainee og studentpraktikant

Er du samfunnsengasjert og nysgjerrig, med interesse for næringslivet og Norges forhold til EU? Da er kanskje du vår nye trainee eller studentpraktikant?! Vi søker fremoverlente og initiativrike personer som trives både med å jobbe på egen hånd og tett i gruppe. Vi ser gjerne at du har en fagkrets som inkluderer juss, statsvitenskap eller økonomi. NHO er Norges største arbeidsgiver- og næringslivsorganisasjon, 26.000 bedrifter med 560.000 ansatte i Norge og kontor i Brussel i 45 år. Her jobber vi for at interessene til norske bedrifter skal ivaretas i den europeiske politikkutformingen sammen med andre norske aktører og næringslivet i Europa. I tillegg til arbeidslivsspørsmål jobber vi særlig med energi og klima, forskning og innovasjon, handel og brexit og utviklingen av det indre markedet.
Gjennom et opphold hos oss vil du få direkte innblikk i og erfaring med å bidra til å fremme norske næringslivsinteresser i et bredt spekter opp mot Norges viktigste samarbeidspartner og marked. Nærmere omtale av vårt arbeide i Brussel finner du her. Som trainee eller studentpraktikant vil du • Arbeide integrert sammen med kontorets faste medarbeidere i gjennomføringen av NHOs agenda i Brussel. • Ha varierte og spennende oppgaver med muligheter for å lære om og få praktisk erfaring med norsk næringslivs agenda i Brussel og politikken på EU-nivå, bl.a. gjennom: - Bidra til å skrive NHO Europanytt og andre rapporter fra Brussel - Forberede våre ulike arrangementer i Brussel - Representere NHO i ulike sammenhenger i Brussel - Møte relevante aktører for NHO fra Europa og Norge - Holde innlegg for besøkende grupper Fordelingen av arbeidsoppgaver vil gjenspeile nivået og varigheten på de to engasjementene. Da vi er et lite kontor vil det være en forutsetning at du både som trainee eller praktikant evner å bidra selvstendig til den daglige driften og til et hyggelig arbeidsmiljø. For stillingen som trainee har en varighet på 10 måneder fra 1. september 2019 til 30. juni 2020. Det kreves ferdig mastergrad, og det vil bli lagt vekt på skriftlig fremstillingsevne, selvstendighet og relevante tidligere erfaringer. Kandidater som ønsker et noe kortere opphold kan likevel også søke.
Stillingen som studentpraktikant gjelder for høstsemesteret 2019. Stillingen er ulønnet og det er en forutsetning at praktikanten er tilknyttet et norsk eller europeisk lærested som gir muligheter for gjennomføring av praksisopphold, og finansiering av oppholdet under Erasmus + ordningen.
Søknadsfrist 1. april 2019. Tiltredelse skjer etter avtale. Søknad, CV og eventuelle referanser settes sammen til én PDF-fil som merkes "søknad trainee // praktikant høst 2019"