Trainee Vest
Energi, Teknologi
Fulltid
Internasjonalt
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 22. januar 2018
raineevest.no

BKK Nett AS: Trainee data- og systemanalyse

Trainee - Data- og systemanalyse - BKK Nett AS
BKK Nett har kommet langt med digitalisering og har i dag mange systemer som forenkler arbeidshverdagen i alle ledd i organisasjonen. Vi bruker ESRI teknologi til planlegging, dokumentering og analyse av strømnettet, og har høy kompetanse på dette området. I tillegg har vi en del systemer som BKK har utviklet selv for å støtte interne arbeidsprosesser.
Avdeling Systemutvikling drifter, utvikler og vedlikeholder en rekke avanserte IT systemer som er kritiske for organisasjonen. Systemene spenner seg fra ordre- og bestillingssystemer til drift, vedlikehold og analyse av data. For å fortsette den digitale transformasjonen, trenger vi en kandidat som evner å se på samhandlingen mellom systemene og knytte dette opp mot videre forbedringsarbeid. Spesielt viktige områder er hvordan nyttiggjøre/gjenbruke tilgjengelig informasjon for å tilrettelegge for effektive arbeidsprosesser.

Vi er i ferd med å legge til rette for mottak av store mengder data i forbindelse med utrullingen av AMS målere (Avanserte Måle- og Styringssystemer), og ønsker en kandidat som kan se nytteverdien av bigdata-analyse for videre utvikling og digitalisering av prosesser knyttet til dette.