Framtidsfylket
Kommunikasjon, Markedsføring, Media, Rådgivning, Annet
Trainee
Vestlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 01. mars 2019
www.framtidsfylket.no

Tibber søker trainee innan marknad og kommunikasjon

Tibber er verdas første heildigitale straumselskap. Vi erstatter det klassiske straumselskapet med ein app som automatisk handlar beste prisar på straum og brukar kul teknologi for å redusere forbruket. Vår misjon er å redusere straumforbruket i Europa med 20% og tilby den beste teknologien for at vanlege hus kan bidra til ei fornybar framtid. Dette skal vi gjere ved å utfordre dei gamle spelarane og tilby heilt nye opplevingar til kundane våre. Tibber er i dag eit team på 15 personar, og har kundar i Sverige og Norge. Dei neste månadane vil selskapet etablere seg i nye marknader i Europa. Selskapet har god finansiering, blant anna gjennom investorer som Petter Stordalen, BKK InVest og svenske Wellstreet.

No skal vi utvide teamet vårt i Førde for å fortsetje veksten. Kjenner du nokon som er klare for eit eventyr? Kanskje det er deg?

Vi søker leikande, eventyrlystne oppdagarar, nerdete spesialistar og deg som kan skape vanvittig gode opplevingar for kundar.

Om stillinga
Produktet og kundeoppleving er to sider av same sak. Dette er vår filosofil. Vi søker deg som kan skape vanvittig gode opplevingar rundt produktet vårt. Dette vil innebere å bidra til tydeleg kommunikasjon, sette i live nye idear med å spreie Tibber-bodskapet og bryte med alle tradisjonelle måtar å kommunisere rundt energi og energibruk.

Personlege eigenskapar
- Du har ei kick-ass haldning
- Du gir jernet, fordi du diggar det du held på med
- Du seier det du meiner

Vi kan tilby deg
- Vestlandets mest spennande arbeidsplass
- Muligheten til å vere med på eit eventyr
- Lønn og aksjar/eigarskap i selskapet på same vilkår som investorar har kjøpt seg inn på
- Ein garanti om hardt arbeid og mykje latter

Som Framtidsfylket Trainee får du
- Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
- Fagleg og personleg utvikling
- Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
- Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee
- Minimum bachelor eller mastergrad
- Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium
- Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg

Tilsetting: August 2019 til august 2020.

NB: Stillinga må søkast på gjennom Framtidsfylket.no