Framtidsfylket AS
Energi, IT, Teknologi
Trainee
Vestlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 01. mars 2018
www.framtidsfylket.no

Sunnfjord Energi søkjer trainee innan IKT

Sunnfjord Energi er ei lokal drivkraft som står for utbygging og vedlikehald av strømnett, produksjon av fornybar energi frå vasskraftverk og sal, og omsetning av kraft. Vi er blant dei 25 største energiselskapa i landet (av 120), så vi er store nok til at medarbeidarane får mange moglegheiter, samstundes som vi er små nok til at vi ser potensiale til den enkelte medarbeidar.

Vårt forsyningsområde er sju kommunar i Sunnfjord og Ytre Sogn. Hovudkontoret ligg i Førde, ein by med om lag 13 000 innbyggarar. Våre verdiar vert spegla i omgrepa «Smidig, driftig og moderne». Selskapet ligg i forkant i bransjen når det gjeld modernisering, og arbeider etter filosofien LEAN.

Kandidaten vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram frå august 2018 til august 2019

Som Framtidsfylket Trainee får du:
- Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
- Fagleg og personleg utvikling
- Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
- Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee:
- Minimum bachelor eller mastergrad
- Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
- Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg

Vi søkjer deg som har
- ein teoretisk bakgrunn innan IKT Utvikling (td. datavarehus, modellering, analyse og rapportering)
- har lyst til å lære og utvikle deg
- har initiativ, stå-på vilje og godt humør

Vi tilbyr deg:
- Traineeprogram med innføring i Digital Utvikling (datavarehus, programmering, prosjektarbeid, analyse, rapportering etc.)
- Mentor med eigen erfaring frå traineeprogrammet hos Framtidsfylket
- Stor variasjon i utfordringar og oppgåver
- Høg gøy-faktor på traineesamlingar og på jobben
- Høve til å søke på faste stillingar i Sunnfjord Energi

NB: Alle traineestillingane må søkast på gjennom Framtidsfylket.