Avinor A/S
Rådgivning, Teknologi, Annet
Sommerjobb
Norge
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 26. november 2018
avinor.no/konsern/karriere

Summer internship Avinor 2019 - strategi og utvikling

Avinor fikk i 2016 oppdrag fra Samferdselsdepartementet å se om man kunne lage en ny lufthavn i Bodø for å få mer plass til byutviklingen. Mer informasjon her: https://avinor.no/en/corporate/airport/bodo/nye-bodo-lufthavn/fakta-og-bakgrunn/ 
  
Problemstilling: 
Ambisjonene om å utvikle verdens smarteste lufthavn i Bodø innebærer mål på flere nivå og vil involvere flere aktører; regionale aktører som Bodø kommune, Avinor, rådgivende ingeniører og entreprenører, næringsliv og FoU-miljøer. Innovasjonsprosessene i en slik kontekst er lange, komplekse og uforutsigbare, samtidig som det stilles tydelige krav til sluttresultatet. Til sommeren har prosjektet nådd flere milepæler og flere problemstillinger kan undersøkes avhengig av faglig fokus og interesse: 
har innovasjonsprosessene for Ny lufthavn Bodø medført endringer i innovasjonskapasitet og –evner hos forskjellige fagmiljøer i Avinor? 
vurdering av barrierer og drivere for innovasjon i implementert prosess, og forslag til forbedringer 
ledelsens rolle i innovasjonsprosessene; forankring, risikovilje, engasjement og motivasjon? 
graden av integrasjon mellom Avinors innovasjonsprosesser og prosessene for skisse-/forprosjekt? 
involvering av eksterne aktører i innovasjonsprosessene; evaluering av valgt/gjennomført prosess og forslag til forbedringer 
oppfølging av innovasjonsprosessene i gjennomføringsfasene; vurdering av planer og operasjonalisering 
eventuell forslag fra søker