Eiendomshuset Malling & Co
Bygg, anlegg og eiendom
Internship
Østlandet
Søknadsfrist: 01. mars 2020
www.malling.no

Summer Internship

Summer internship 2020 – Malling & Co Research and Valuation

Eiendomshuset Malling & Co ble etablert i 1964, og selskapet har i over 50 år vært en ledende aktør innen næringseiendom. Vi er et komplett eiendomshus som leverer tjenester innen alle tjenesteområder. Dette inkluderer bl.a. analyse og verdivurdering, kjøps- og salgsrådgivning, utvikling, utleie, drift og forvaltning av eiendom. Selskapet har 190 ansatte, og hovedkontoret er plassert i Vika i Oslo.

Malling & Co Research and Valuation (MCRV) er eiendomshusets analyseavdeling, og har 9 ansatte. MCRV leverer et stort omfang av tjenester til eksterne kunder, samt fungerer som en intern konsulentavdeling for resten av selskapet. I tillegg til analyse og rådgivning gjennomfører avdelingen flere hundre verdivurderinger av eiendommer, utviklingsprosjekter og eiendomsporteføljer hvert år. Kundene spenner fra børsnoterte selskaper med store eiendomsporteføljer til små familieeide selskaper med enkelteiendommer.

MCRV søker analytiske og strukturerte studenter med god tallforståelse til Summer Internship 2020. Som Summer Interns vil kandidatene bistå med utarbeidelse av markedsanalyser, delta og potensielt lede ulike prosjekter, samt bistå interne og eksterne kunder ved behov. Arbeidsoppgavene vil innebære innhenting og strukturering av informasjon, utarbeidelse av analyser og beslutningsgrunnlag, samt presentasjon av resultatet. Gode IT-kunnskaper, spesielt knyttet til Excel og Power Point, men også andre programmer, er en fordel. Det vil bli gitt nødvendig veiledning i forbindelse med engasjementet.

Vi anser de følgende kvalifikasjonene som ønskelige:

• Interesse for eiendom, og særlig næringseiendom
• Fullført minimum tre års relevant høyere utdannelse
• Solide faglige kvalifikasjoner
• Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne (norsk og engelsk)
• Kunnskaper i bruk av Excel og Power Point, og eventuelt andre IT-verktøy for strukturering og analyse av data
• Motivert og læringsvillig
• Evne til å jobbe selvstendig og tenke kreativt

Gjennom internshipet kan vi tilby en unik mulighet til å lære om eiendomsbransjen og bli godt kjent med de ulike driverne som påvirker markedet. Kandidatene vil bli tildelt ansvar for egne prosjekter som de skal jobbe selvstendig med. I tillegg vil de ved behov bistå i aktive prosjekter på huset. Vi kan i tillegg tilby et ungt og inkluderende arbeidsmiljø og konkurransedyktige lønnsbetingelser.

Internshipet vil gå i perioden juni – august 2020, nøyaktige datoer avtales nærmere med kandidatene. Arbeidsstedet er vårt kontor i Dronning Mauds gate 15 i Oslo.

Send oss din søknad til e-post simco@malling.no innen søndag 1. mars 2020, dersom vårt Summer internship virker interessant for deg. Søknader skal inkludere søknadsbrev, CV og karakterutskrift fra studiet og videregående. Merk søknaden med «Summer internship – Navn».

Dersom du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med Sara Andrea Andersen Bugge på tlf. 484 00 261 eller e-post sara.bugge@malling.no.

Mer informasjon om Malling & Co finnes på våre nettsider www.malling.no