Finansdepartementet
Bank og Finans, Offentlig sektor
Fulltid
Østlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 23. september 2019
Malene C. W. Fjeller
t:
e: mwf@fin.dep.no
www.jobbifin.dep.no

Siviløkonom/samfunnsøkonom/statsviter (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver)

Du vil arbeide i en av budsjettseksjonene i avdelingen. En saksbehandler har normalt hovedansvar for alle saker under ett departement og vurderer økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av forslag om ny politikk fra dette departementet. Du vil arbeide med budsjettforslag, strukturpolitiske forslag som departementene utreder over lengre tid og dagsaktuelle saker som er oppe til beslutning. Vi arbeider ofte med korte tidsfrister og mange saker samtidig. Du må kunne bruke din fagbakgrunn til raskt å sette deg inn i, vurdere og presentere komplekse saker klart og kortfattet. Du jobber selvstendig med sakene tilknyttet ditt ansvarsområde. Samtidig vil du samarbeide tett med dine kollegaer og nærmeste leder og få nødvendig oppfølging. Du vil tidlig få være med på å legge frem faglige råd i møter med politisk ledelse.

Utdanning

Det kreves gode karakterer fra høyere økonomisk eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning på mastergradsnivå og innsikt i samfunnsøkonomiske problemstillinger. Studenter som blir ferdige høsten 2019 eller våren 2020 kan også søke nå.

Egenskaper og erfaring
•Analytisk tenkning og evne til å sette seg raskt inn i kompliserte problemstillinger
•Interesse for samfunnsspørsmål
•God språklig fremstillingsevne og evne til å argumentere godt for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig
•Evne til å tenke kritisk og til kreativ problemløsning
•Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
•Høy arbeidskapasitet og evne til å trives i en travel hverdag med mange oppgaver og høye krav til nøyaktighet

Til stilling som rådgiver/seniorrådgiver vil god kjennskap til sentralforvaltningen vektlegges. Erfaring fra statlig budsjettarbeid og økonomisk analyse vil telle positivt.

Vi tilbyr
•Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø
•Faglig utvikling
•Nærhet til politiske beslutninger
•Et dynamisk og kunnskapsrikt arbeidsmiljø der man lærer mye
•Betalt overtid

Lønn: Lønn kr 470 000 – 700 000, pluss betalt overtid. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte søkere.

Stillingens referansenummer: 21/19

Kontakt: Avdelingsdirektør Rita Rix, tlf. 22 24 43 74, for nærmere opplysninger.

Finansdepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Finansdepartementet ber kandidatene søke på stillingen elektronisk og laste opp vedlegg som karakterutskrifter, vitnemål og attester i søknadsportalen Jobbnorge innen 23. september 2019.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. Den ansatte må kunne sikkerhetsklareres. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.
Finansavdelingen samordner regjeringens arbeid med statsbudsjettet og forbereder avgjørelser i regjeringen. Statsrådene legger som hovedregel frem alle viktige saker for regjeringen. Finansavdelingen vurderer disse forslagene og gir faglige råd til finansministeren. Vi bidrar til at økonomiske konsekvenser av forslag er belyst når regjeringen fatter vedtak om statsbudsjettet, lovendringer og ny politikk. Vi har et sterkt fagmiljø og arbeider med dagsaktuelle saker av stor betydning for samfunnet.