KUPA
Annet
Fulltid
Internasjonalt
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 15. oktober 2017
www.arcticaccelerator.no

Søk opptak i Arctic Accelerator

I 2016 lanserte Lundin Foundation og Kunnskapsparken Nord (KUPA) et unikt utviklingsprogram – Arctic Accelerator - som er spesielt rettet mot unge gründere fra Nord-Norge, med forretningsideer innenfor fornybar energi, energieffektivisering og bærekraftig utnytting av naturressurser.

Grunnet suksessen i første utgave, er partnerskapet stolt av å kunngjøre at det nå er mulig å søke opptak til 2017-utgaven av Arctic Accelerator.

Den første utgaven av Arctic Accelerator mottok søknader fra 23 oppstartsbedrifter fra hele Nord-Norge, der 6 gründerteam ble tatt opp i programmet. I etterkant av Demo Day 13. juni, blir 3 av 6 oppstartsselskaper fulgt opp gjennom investeringer og annen bistand.

Arctic Accelerator hjelper gründere med innovative forretningsideer innenfor områder som er viktig for arktisk miljø og klima, å lykkes i å vokse og skalere sine virksomheter. Dette er forutsetningen for levedyktige bedrifter og spennende arbeidsplasser.

Arctic Accelerator er gratis for gründerne, og 2017-utgaven består av følgende:

Business start-up workshop og pitch-konkurranse

Gründere fra hele Nord-Norge som er 30 år eller yngre inviteres til å presentere sine forretningsideer for et panel i oktober 2017. I forkant av panelpresentasjonen mottar deltakerne råd og veiledning i tidlig fase forretningsutvikling.

Intensivt utviklingsprogram

Gründerne med de 5-10 beste forretningsideene tilbys et intensivt rådgivingsprogram skreddersydd til den enkeltes behov og som gjennomføres med bistand fra en mentor som har spisskompetanse på de relevante bransjene. Utviklingsprogrammet gjennomføres i perioden november 2017-juni 2018.

Pitch presentasjon

Programmet avsluttes med at gründerne presenterer seg for et panel av investorer og industrieksperter, og det mest lovende forretningskonseptet blir premiert med en pengepremie.

For å gjennomføre Arctic Accelerator, vil KUPA bruke sitt eget rådgiverteam i tillegg til høyt kompetente og erfarne eksterne rådgivere. Programmet er også støttet av Siva.

Se www.arcticaccelerator.no for utfyllende informasjon om hvordan man søker.