RSM
Regnskap og revisjon
Fulltid
Vestlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 10. oktober 2019
Elisabeth Vale Opdal
t: 47025453
e: elo@rsmnorge.no
www.rsmnorge.no

RSM Norge søker nyutdannede revisorer til vårt kontor i Rogaland. Oppstart høsten 2020

RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Vi er også det mellomstore selskapet, og vi er egentlig akkurat passe store. Vi er nemlig store nok til å få spennende og prestisjetunge kunder med komplekse oppgaver, store nok til å ha egen europeisk fotballturnering, og små nok til å skape et fellesskap der alle kjenner alle og hvor individer blir tatt vare på. Nå søker vi etter nyutdannede med oppstart høsten 2020.

Vi søker deg som:
- fortrinnsvis studerer MRR eller siviløkonom med
finansrettede fag
- har minst like gode karakterer som de fleste andre
- er interessert i en karriere innen revisjon og har en
utpreget stå-på-vilje
- er strukturert og lærevillig
- er omgjengelig og lett å samarbeide med
- behersker det norske språket skriftlig og muntlig på en
upåklagelig måte
- har interesse for teknologi og digitale løsninger

Dine viktigste oppgaver vil bli å:
- sette deg inn i og forstå kundenes virksomhet og behov,
gjennomføre finansiell revisjon av våre oppdragsgiveres
regnskaper,
- kommunisere godt og skape begeistring sammen med
kunder og kollegaer,
- bidra til å ta vare på og videreutvikle RSMs kultur,
omdømme og kompetanse
- bidra til å styrke tilliten til finansiell informasjon i
markedet

Endelig søknadsfrist er 10. oktober 2019, men søknader vurderes fortløpende.