Finanstilsynet
Bank og Finans, Offentlig sektor
Fulltid
Østlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 10. november 2019
www.finanstilsynet.no

Risiko- og soliditetsanalytikere

For å unngå eller dempe virkningene av nye finanskriser, må banker og forsikringsforetak ha nok kapital og likviditet til å tåle tap som følger av at markedene utvikler seg annerledes enn forventet.

Internasjonale regler som Baselstandardene for kapital- og likviditetsdekning (Basel III) og EUs soliditetsregler for banker og forsikringsforetak (CRR/CRD IV og Solvens II) stiller krav til hvor mye kapital foretakene må ha for å dekke ulike typer risiko. Reglene gir også føringer for bruk av risikomodeller for kapitalkravsberegning og verdsetting av forsikringsforpliktelser, og de stiller krav til bankenes likviditetsreserver. Seksjon for soliditetsregulering følger opp reglene overfor norske finansforetak, i samarbeid med andre seksjoner i Finanstilsynet.

Seksjonen har for tiden 17 ansatte med utdanning på master- eller doktorgradsnivå innen økonomi, matematikk eller statistikk, og ønsker å ansette to nye kollegaer. De fleste medarbeiderne fordyper seg i enkelte fagområder, men arbeidsoppgavene er varierte og gir gode muligheter for faglig utvikling. De nyansatte er tiltenkt oppgaver knyttet til banker, livsforsikringsforetak og pensjonskasser.

Eksempler på arbeidsoppgaver er:
- Vurdere metodene og forutsetningene foretakene bruker til å beregne verdien av sine forsikringsforpliktelser
- Vurdere om foretakenes risikomodeller er gode nok til å beregne hvor mye kapital de trenger for å dekke uventede tap
- Analysere utviklingen i foretakenes risiko og kartlegge årsaker til forskjeller
- Delta på tilsyn i foretakene for å undersøke om foretakene etterlever soliditets- og likviditetsreglene
- Delta i internasjonalt arbeid og utrede konsekvenser av endringer i regelverk
- Følge opp enkeltforetak som ikke oppfyller kapital- og likviditetskrav
- Behandle søknader om emisjoner, kapitalinnfrielser, særskilte utbyttebetalinger og andre endringer i foretakenes kapital
- Det bør framgå av søknadsteksten om det er særskilte typer foretak eller oppgaver du ønsker å arbeide med.

Kvalifikasjoner:
- Økonomisk utdanning på masternivå med meget gode resultater, gjerne med spesialisering innen finans eller samfunnsøkonomi, eller utdanning på tilsvarende nivå innen statistikk eller finans‑ eller forsikringsmatematikk
- God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
- Relevant erfaring er ønskelig, men nyutdannede eller kandidater som avslutter høsten 2019 eller våren 2020 kan også søke

Personlig egnethet vektlegges i vurderingen av aktuelle kandidater.

Vi tilbyr:
- Utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling i et miljø med høy fagkompetanse
- Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk
- Medlemskap i Statens pensjonskasse
- Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
- Gode treningsfasiliteter og mulighet for trening i arbeidstiden
- Tiltreden og lønn etter avtale

Annet:
- Etter at søknadsfristen er gått ut, vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste.
- Søkere må legge ved vitnemål og relevante attester for å bli vurdert for stillingen.
- Vi utfører bakgrunnssjekk på vedkommende som ansettes i stillingene.
- For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no