PwC
Fulltid
Norge
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 15. mars 2020
Marie Akre-Aas
t:
e: marie.akre-aas@pwc.com

PwC Experience 2020

Hva gjør egentlig en revisor anno 2020? I PwC Experience får du mulighet til å være revisor for en dag.

Revisjonsbransjen er i endring, og behovet for revisoren som en tillitsleverandør er større enn noen gang. Markedet, myndighetene og andre aktører trenger å være trygge på at man kan stole på hverandre. I tillegg vil vi fremover se betydelige endringer i hvordan selskap kommuniserer og rapporterer. Med teknologi og standardiserte prosesser vil revisorens hverdag i mindre grad enn tidligere bestå av repetitive oppgaver. Arbeidsdagen vil handle om å forstå og anvende informasjon. Revisor må være god til å analysere funn, evne å trekke ut hva som er kritisk og bruke innsikten til å gi våre kunder tilbakemelding om hva som fungerer godt og hva som kan gjøres bedre. Vi trenger derfor mer enn noen gang kloke mennesker som forstår risiko og som er gode ledere og beslutningstakere.

PwC Experience gir deg mulighet til å:
Jobbe med caseløsning av et reelt revisjonsoppdrag
Anvende digitale problemløsningsverktøy
Intervjue ledelsen hos "kunden"
Bygge nettverk med andre studenter og ansatte i PwC
Bli kjent med revisjonsfaget anno 2020 og karrieremulighetene som finnes i PwC

Vi søker deg som er student og har følgende kvalifikasjoner/egenskaper:
Studerer til bachelor- eller mastergrad i økonomi, revisjon eller tilsvarende utdanning
Interessert i å lære mer om hva revisjon er
Motivert og nysgjerrig
Interessert i å lære mer om dagens og fremtidens revisjon

Avholdelsesdato for PwC Experience:
Oslo, Bergen og Trondheim 16. april 2020.


Merk at dette er tre separate avholdelser og du kan kun delta på ett av stedene. Vi ber deg derfor om å prioritere ønsket avholdelsessted. Dette gjøres i søknadsskjemaet.

Vi ønsker at alle søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema, samt laster opp CV og kopi av vitnemål fra videregående og høyere utdanning (inkludert siste semester). Det er ikke nødvendig med søknadsbrev, vi ber deg i steden svare på to spørsmål om din motivasjon og erfaring direkte i søknadssystemet.

Les mer på pwc.no/karriere

Eventuelle spørsmål knyttet til stillingene rettes til Marie Akre-Aas, tlf 47834568, e-post marie.akre-aas@pwc.com eller siw.aasarmoen, tlf 99423483, siw.aasarmoen@pwc.com.