PwC
Fulltid
Norge
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 15. mars 2020
Marie Akre-Aas
t:
e: marie.akre-aas@pwc.com

PwC Challenge 2020

Vil du utfordre deg faglig og bli bedre kjent med oss i PwC?
PwC Challenge er et annerledes og utfordrende karriereseminar som retter seg mot studenter på 3. eller 4. kull. Gjennom fire innholdsrike dager blir du som student utfordret faglig, og du får en mulighet til å oppleve bredden av karrieremuligheter som PwC kan tilby deg etter endt studieløp. I tillegg byr PwC Challenge på et spennende sportslig og sosialt program med utendørsaktiviteter i storslått norsk natur i Lofoten.

Vi søker studenter med følgende kvalifikasjoner/egenskaper:
Studerer til bachelor- eller mastergrad i økonomi, revisjon, industriell økonomi, IT/informatikk/data, andre tekniske studieretninger eller tilsvarende
Faglig dyktig og med analytiske ferdigheter
Utadvendt og kontaktskapende
Motivert og engasjert
Interessert i å lære mer om revisjon- og rådgivningsbransjen
Du bes laste opp CV, karakterutskrifter og andre relevante vedlegg i PDF. Vi godtar ikke word- eller excelformater. Du trenger ikke å laste opp søknadsbrev, dette gjør du direkte i søknadsskjema.

Videre vil første del av søknadsvurderingen bestå av tre evnetester som skal besvares. I svarmailen du mottar fra oss etter innsendt søknad vil du finne link til testene. Merk at fristen for å besvare testene er mandag 16. mars kl 12.00. Arrangementet avholdes 12-16. august 2020.

Les mer på pwc.no/karriere.

Eventuelle spørsmål knyttet til arrangementet rettes til Marie Akre-Aas, tlf 47834568, e-post marie.akre-aas@pwc.com eller siw.aasarmoen, tlf 99423483, siw.aasarmoen@pwc.com.