NHO Brussel
Annet
Fulltid
Internasjonalt
Søknadsfrist: 01. april 2018
www.nho.no/Om-NHO/NHO-Brussel

Praktikantopphold

Er du samfunnsengasjert og nysgjerrig med interesse for næringslivet og Norges forhold til EU? Da er kanskje du vår nye kollega den kommende høsten. NHO Brussel ser nå etter studentpraktikanter for høstsemesteret 2018!

NHO Brussel jobber for norsk næringslivs interesser og deltar aktivt i politikk- og regelverksutviklingen på europeisk nivå. NHOs Brussel-kontor fungerer som et støtteapparat for hele NHO-fellesskapet, og som praktikant hos oss vil du få direkte innblikk i og erfaring med å bidra til å fremme norske næringslivsinteresser i et bredt spekter opp mot Norges viktigste import- og eksportmarked.

Praktikanten vil også ha ansvaret for ulike administrative oppgaver, nyhetsbrevet NHO Europanytt og mottakelse av besøkende grupper.

Vi kan tilby et variert og spennende opphold som gir muligheter for læring og opparbeidelse av praktisk erfaring innenfor mange områder av politikken på EU-nivå. Da vi er et lite kontor vil det være en forutsetning at praktikanten evner å bidra selvstendig til den daglige driften og til et hyggelig arbeidsmiljø. Vi søker derfor deg som er fremoverlent, initiativrik og trives både med å jobbe på egen hånd og tett i gruppe.

Engasjementet er ulønnet, og det vil derfor være en forutsetning at praktikanten er tilknyttet et norsk eller europeisk lærested som gir muligheter for finansiering av oppholdet under Erasmus+-ordningen.

Vi ser gjerne at du studerer f.eks. enten juss, statsvitenskap eller økonomi. Før oppholdets start prøver vi å få til to dagers innføringskurs enten i Oslo eller ved kontoret her i Brussel.

Tiltredelse skjer etter avtale. Søknad, CV og eventuelle referanser settes sammen til én PDF-fil som merkes "søknad praktikant høst 2018", og sendes via knappen ovenfor.

For mer informasjon, se www.nho.no/brussel eller ta kontakt på e-post via emmelie.odberg.rosengren@nho.no eller ingebjorg.harto@nho.no.Søknadsfrist 1. april.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.