Posten Norge AS
Annet
Trainee
Internasjonalt
Søknadsfrist: 13. oktober 2019
Posten.no

Konserntrainee i Posten og Bring 2020

Konserntrainee i Posten og Bring

Konserntrainee – en mulighet for deg som har ambisjoner og talent – og som vil satse på en karriere i Nordens mest spennende logistikkonsern.

Vårt 2-årige traineeprogram tilrettelegger for personlig og faglig utvikling gjennom utfordrende hospiteringsoppgaver, egen mentor og personlig utviklingsplan. Programmet gir rom for individuelle tilpasninger og stor valgfrihet for den enkelte trainee, som selv får ansvar for egen utvikling i løpet av og etter programmets slutt.

Programmet kjennetegnes ved:

Totalt 3 hospiteringer i konsernet, med frihet i valg av fagfelt, oppgaver og ansvar
Operativ driftsperiode med mulighet for utøvende lederposisjon
Faglige samlinger med fokus på personlig bevisstgjøring og ledertrening
Fagdager innenfor organisasjon, marked, verdikjede og arbeidsmetodikker
Fokus på bruk av personlig utviklingsplan
Oppfølging og støtte fra hospiteringsleder
Traineekoordinator med ansvar for oppfølging av traineer og programkonsept
Egen mentor med lederposisjon i konsernet
Lederansvar er en mulighet
Fast ansettelse og konkurransedyktige lønnsbetingelser
Mulighet for hospiteringer i Norge, Sverige og Danmark
God forankring på alle nivå, årlig rekruttering av 6-7 traineer og kontinuerlig forbedring siden oppstarten i 1999

Ønsket bakgrunn:

Målgruppen er nyutdannede med mastergrad, eventuelt med inntil 3 års erfaring fra arbeidslivet, og med variasjon og bredde i fagbakgrunn og interesser. Spesielt interessante fagområder for oss er: Logistikk, IT, økonomi/finans, strategi, forretningsutvikling, HR/HMS/OU, salg, markedsføring og samfunnsfag.

Vi er stolt av å kunne tilby et traineeprogram som ledd i en helhetlig satsing på talentutvikling, og vi er følgelig på søken etter kandidater som ønsker å satse på en karriere i konsernet. Konsernets størrelse og mangfold gir rom også for andre karriereveier, og søkere som foretrekker en karriere som fagspesialist ønskes også velkommen. Kanskje er det gjennom traineeprogrammet at du vil finne svaret på hvilken karrierevei som trigger deg mest.

Spørsmål angående programmet kan rettes til trainee@posten.no eller Dorthe Underwood på tlf +47 930 944 48.
Les mer på vår hjemmeside: postennorge.no/trainee og søk elektronisk via vår hjemmeside.

Vårt elektroniske søknadsskjema inkluderer en del spørsmål om deg som person, dine karriereambisjoner og din motivasjon for å søke. Disse spørsmålene er obligatoriske, og erstatter det tradisjonelle søknadsbrevet. Vi anbefaler at du avsetter tilstrekkelig med tid, slik at du får fullført hele søknaden uten avbrudd. Ellers risikerer du å miste det du allerede har registrert. 

Merk at CV og vitnemål/karakterutskrifter må lastes opp i skjemaet for at du skal bli vurdert