The Innovation Effect
IT, Kommunikasjon, Media, Teknologi
Engasjement
Norge
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 28. februar 2018
www.theinnovationeffect.com

Kartleggings- og konseptutviklingsprosjekt for Dell EMC og Atea

Oppstart: Februar/mars
Varighet: 8 uker 10-15 timer i uken (teamet disponerer timene fritt).
Deltid/Betalt. Prosjektet lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb.
Antall studenter: 3

Om prosjektet:
I oktober 2016 inngikk Atea et samarbeid med Dell EMC, som i dag er en av Ateas topp ti partnere. Atea og Dell EMC leverer ulike teknologiske løsninger innenfor infrastruktur, datalagring, hybride skyløsninger og datavern- og sikkerhet. De to organisasjonene ønsker et godt samarbeid på tvers av organisasjonene, og har et felles mål om økt markedsandel i SMB markedet.

Dell EMC og Atea ønsker derfor at studentene skal kartlegge SMB markedet, og utvikle et digitalt konsept opp mot SMB markedet inkludert konvertering fra analogt til digitalt salg.

Prosjektet vil inkludere følgende overordnede arbeidsoppgaver:
• Prosjektplanlegging
• Kvalitativ datainnsamling og analyse av sekundærdata
• Konseptutvikling
• Dokumentasjon av prosess og resultater i rapport
• Presentasjon av rapport

Vi søker studenter med kompetanse innen ett eller flere av følgende fagområder:
• Strategi og forretningsutvikling
• Datainnsamling
• Salg
• Grafisk design/interaksjonsdesign/webutvikling

Søknadsfrist: 28. Februar

Interessert?
Ta kontakt med ida.sophie@theinnovationeffect.com for mer informasjon om prosjektet eller for å søke. Korte og konsise søknader vil belønnes med raskt og hyggelig svar.

PS: Vi rekrutterer fortløpende – så ikke vent til fristen med å søke!