The Innovation Effect
IT, Kommunikasjon, Media, Rådgivning, Teknologi
Engasjement
Internasjonalt
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 22. oktober 2018
www.theinnovationeffect.com

Kartlegging og strategiutviklingsprosjekt for Atea og Apple

Oppstart: Oktober/november 2018
Varighet: 8 uker med 10-15 timer i uken
Antall studenter: 4

Om prosjektet:
Prosjektet gjennomføres som en del The Innovation Effects skreddersydde lærings- og innovasjonsprogram. Gjennom programmet arbeider ett student team med å løse en spesifikk problemstilling for oppdragsgiver. Her har studentene mandat til å bruke sin faglige kompetanse til å utfordre og legge frem innovative løsninger. Formålet med programmet er å stimulere til læring og utvikling for studentene som deltar, samtidig som det bringer verdi og nyskapning til selskapet.
Prosjektet er betalt, foregår på deltid hvor teamet disponerer timene fritt, og lar seg kombinere med studier og annen deltidsjobb.

Atea og Apple har vært partnere i over 10 år, og Atea leverer Apples produkter og tjenester til skoler over hele Norge. I forbindelse med Fagfornyelsen, regjeringens fornyelse av Kunnskapsløftet, innføres det stadig mer teknologi i skolene. Det er flere utfordringer ved dette som Atea og Apple ønsker å imøtekomme. Derfor ønsker de at et studentteam skal kartlegge skoleledernes største utfordringer knyttet til Fagfornyelsen og utvikle en komplett strategi og tiltak for videre fremgang.

Prosjektet vil inkludere følgende overordnede arbeidsoppgaver:
• Prosjektplanlegging
• Kartlegging: kvantitativt og kvalitativt
• Strategiutvikling
• Workshop
• Dokumentasjon av prosess og resultater i rapport
• Presentasjon av rapport

Vi søker studenter med kompetanse innen følgende fagområder:
• Metode og analyse
• Strategi og salg
• Teknologi/interaksjonsdesign
• Pedagogikk

Søknadsfrist: 22.oktober

Hvordan søke?
For å bli vurdert til prosjektet må du registrere en profil på nettsiden vår her.
Når du har registrert deg, send en søknad til Siv på siv@theinnovationeffect.com med emneteksten «Søknad til Atea og Apple prosjekt»