McKinsey & Company
Fulltid
Internasjonalt
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 11. februar 2018
Nooria Akbar
t:
e: nooria_akbar@mckinsey.com
www.mckinsey.no

Junior Associate

En Junior Associate tar en aktiv rolle i alle prosjekt-relaterte arbeidsoppgaver som innbefatter utforming av hypoteser, planlegging og gjennomføring av intervjuer og analyse- og syntesearbeid for å kunne komme med anbefalinger og bistå klientene implementeringsarbeidet.Krav til søker: En konsulent hos McKinsey må kunne kommunisere med mennesker på ulike nivåer i en organisasjon og være i stand til å løse komplekse problemer raskt.Viktige egenskaper vi ser etter hos deg er derfor:

• Personlig initiativ og lederegenskaper

• Vilje til stadig utvikling

• Sterke analytiske evner

• Forretningsforståelse og god dømmekraft

• Evne til å samarbeide i team og motivere og inspirere andre

• Kommunisere godt, kunne forklare komplekse ideer og skape tillit hos kolleger og klienter

• Krav til utdannelse Junior Associate: MastergradSøknad sendes: Send inn søknad via vårt elektroniske søknadsskjema: http://www.mckinsey.com/careers/search-jobs#?cities=OsloHusk å legge ved følgende papirer:

• Søknadsbrev (1 A4-side)

• CV

• Vitnemål tilbake til og med videregående skole

• Eventuelle attester