Argentum Asset Management AS
Bank og Finans
Fulltid
Internasjonalt
Søknadsfrist: 15. februar 2019
www.argentum.no

Investeringsmedarbeider

Vi ser etter en dyktig og ambisiøs medarbeider til investeringsteamet

Arbeidsoppgaver:
Arbeidsoppgavene vil typisk være knyttet til analyser av det nordiske og nord-europeiske private equity-markedet, vurdering av investeringsmuligheter og oppfølging av investeringer. Følgende oppgaver vil være aktuelle:
• Analyser av investeringer i nye fond; herunder strategi, team og track record. Verdsettelse av eksisterende fond med tanke på transaksjoner i annenhåndsmarkedet. Vurdering av enkeltinvesteringer i forbindelse med ko-investeringsaktivitet
• Kontakt med ledende nordiske og europeiske private equity-miljøer
• Markedsovervåking, utvelgelse og oppfølging av prosjekter samt ad-hoc analyser
• Utarbeidelse av markedsmateriale
• Kontakt med eksisterende og mulig nye deltakere i investorprogrammer

Vi søker en kandidat med:
• Høyere økonomisk utdannelse med sterke akademiske resultater, type mastergrad; gjerne med fordypning i finans
• Interesse for investeringer
• Engasjement
• Evne til å skape gode relasjoner
• Sterke analytiske egenskaper
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
• Evne til å ta initiativ
• Gode samarbeidsevner for å bidra i et profesjonelt team, kombinert med evne til å jobbe selvstendig
• Stillingen passer best for nyutdannede eller kandidater med inntil 2 års erfaring


Som investeringsmedarbeider i Argentum blir du en del av det ledende miljøet for fondsinvesteringer i private equity i Norden. Du vil få sjansen til å vurdere investeringsmuligheter, følge opp fond i eksisterende portefølje og arbeide mot våre eksterne samarbeidsinvestorer. Kompetanseutvikling er viktig i Argentum. Du vil både få intern opplæring samt mulighet til å kunne delta på internasjonale kurs.

I tillegg til hovedoppgavene må det påregnes oppgaver knyttet til avdelingens øvrige ansvarsområder. Arbeidssted vil være Bergen. Noe reiseaktivitet må påregnes.
Øvrig informasjon:
Vi kan tilby et utviklende og dynamisk arbeidsmiljø med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver til konkurransedyktige betingelser. For nærmere opplysninger om stillingen, vennligst ta kontakt med Espen Langeland, mob.nr. 922 92 939, eller Ingibjörg Meyer-Myklestad, mob.nr. 906 05 505.


Søknadsfrist: 15. februar 2019.

Kortfattet søknad og CV med tilhørende karakterutskrifter (på norsk eller engelsk) sendes til
stilling@argentum.no.