Gjensidige
Bank og Finans
Internship
Østlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 24. mars 2019
www.gjensidige.no

Internship innen Data Science & Analyse - Oslo

Vi tilbyr internship innenfor disse områdene:

1. Investment Center
Gjensidiges investeringsområde forestår forvaltningen av ca. 60 milliarder kroner som plasseres både i Norge og internasjonalt i ulike finansielle investeringer. Du vil få en rolle som analytisk assistent, der du vil utvikle og forbedre modeller som benyttes i forbindelse med valg av eksterne forvaltere. I tillegg vil du jobbe med effektivisering av innhenting og bearbeiding av informasjon. Som en del av internship vil det også bli mulighet for å få innsikt i allokeringsprosessen, markedsoperasjoner og andre daglige oppgaver i investeringsavdelingen. I denne rollen søker vi studenter som studerer innenfor økonomi/finans, realfag eller informatikk inkludert programmering. For å lykkes i denne rollen er det en fordel med god forståelse innen finans og gode data- og systemferdigheter. Her kan det være muligheter for tidlig oppstart (juni).

2. Business Intelligence (BI)
BI avdelingen utvikler nå et moderne informasjonslag til bruk for analyse, CRM og rapportering. Avdelingen jobber med å opprette og utvikle en løsning gjennom en portal, hvor analytikere gjennom en selvbetjent løsning finner frem til den mest oppdaterte informasjonen og data. Vi ser etter en person som er god til å kommunisere og har kjennskap til hvordan informasjon legges fram på en riktig og pedagogisk måte til sluttbrukere. Du må ha innsikt i og ha interesse for teknologi og analyse, og kan forvente god hjelp og oppfølging fra dine kolleger. Kreativitet og et nytt syn på hvordan informasjon kan tilgjengelig gjøres blir høyt verdsatt. Stillingen ligger i grenseområdet mellom analyse/teknologi og markedsføring/kommunikasjon.

3. Data scientist til Analyseavdeling i Divisjon Privat:
Synes du det er spennende hvordan teknologiutvikling endrer samfunnet vårt? Er du litt nerd og trives med tall, data og programmering? Kunne du tenke deg en deltidsjobb der du kan jobbe med tall og data for å gi innsikt i forretningsmessige og strategiske tema?

Analyseavdelingen leverer innsikt om det norske privatmarkedet og vi utvikler analytiske modeller til bruk i skadeoppgjør og salg. Vi jobber tett med ledelsen og består av 12 personer. Du vil jobbe med kundeanalyser og utvikling av prediksjonsmodeller. Vi ser etter en student som studerer innen teknologiske fag, industriell økonomi, statistikk, samfunnsøkonomi eller annen relevant utdannelse med god forståelse for analyse/data science.

4) Junior Analytiker Forsikringsrisiko – Gjensidige Pensjonsforsikring (GPF)
Trives du best når du får bryne deg på matematiske problemstillinger? Da søker vi deg!
Gjensidige Pensjonsforsikring leverer innskuddsbaserte pensjonsløsninger til bedrifter og pensjonsprodukter til privat kunder. I avdelingen Produkt og Analyse i GPF arbeider vi med å bygge og videreutvikle lønnsomhetsmodeller og analyseverktøy. Du vil være med på å utvikle nye prismodeller, implementere beregningsmodeller og delta i analyseaktiviteter i samarbeid med aktuarer i GPF. I tillegg får du muligheten til å utfordre deg selv innenfor matematisk programmering og testing. Vi ser etter deg med sterke analytiske evner. Du studerer innenfor analyse, statistikk, aktuarfag, eller annen relevant studieretning. Du bør ha benyttet analyseverktøy som SAS, R eller Phyton og er interessert i å lære enda mer. I tillegg må du være god til å fremstille resultater av kompliserte sammenhenger på en forståelig måte. Det er også viktig at du kan jobbe strukturert og målrettet.

Vi søker deg som ikke er redd for å kaste deg over nye utfordringer, tenke nytt og bidra til gode løsninger og økt innsikt.

Om deg
Studentene vi ser etter ønsker relevant arbeidserfaring ved siden av studiene, og studerer fortrinnsvis innen fagfeltet økonomi/finans, teknologi og analyse eller tilsvarende. Du må være selvgående og ta eget initiativ, siden du vil få ansvar for egne arbeidsoppgaver. Du skal enten begynne, eller være i gang med 3. eller 4. året (master). Du vil få et godt innblikk i en spennende bransje ved å samarbeide på tvers av avdelingene. Du bør derfor like å arbeide i team med ulike mennesker. Du ser for deg en fremtid innen analyse/data science.

Om jobben
Som Internship kandidat hos oss vil du få muligheten til å lære hvordan vi arbeider med prosesser fra begynnelse til slutt, og du vil skaffe deg god praktisk erfaring. Du må kunne holde i stort og smått på samme tid, og kunne stille opp når det trengs.

Internshipet er timebetalt, og er beregnet til å fylle en 20% stilling ved siden av studiene gjennom studieåret 2019 / 2020. Oppstart er august 2019 og arbeidssted på hovedkontoret i Oslo.

Send med karakterutskrift sammen med søknad og CV. Karakterutskriften lastes opp under øvrige dokumenter. Skriv tydelig i annonsen hvilke av disse internshipene du ønsker å søke på, eventuelt prioritert rekkefølge.

Søknadsfrist 24.mars 2019 på gjensidige.no/jobb
Ved spørsmål kontakt oss på student@gjensidige.no

Bli med på Gjensidigedagen
Vil du vite mer om Gjensidige, og menneskene som jobber her? Bli med på Gjensidigedagen 22.mars. For mer informasjon, se gjensidige.no/gjensidigedagen eller https://www.facebook.com/events/2160096580721322/