Protector Forsikring
Bank og Finans
Fulltid
Østlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 18. mars 2018
www.protectorforsikring.no

HAR DU LYST TIL Å VÆRE EN DEL AV EN AVDELING SOM HAR MÅL OM Å BLI NORDENS BESTE INVESTERINGSTEAM?

Du ønsker et høyt operasjonelt tempo og at læringskapasiteten kontinuerlig blir utfordret. Investeringsavdelingen i Protector Forsikring er en ung avdeling som har betydelig kompetanse innen rente- og aksjeforvaltning. Dine arbeidsoppgaver vil være varierte og krevende, og rollen byr på faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter.