Metier OEC
Rådgivning
Fulltid
Internasjonalt
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 15. januar 2018
www.metieroec.no

Graduate Program, oppstart høsten 2018

Metier OEC bidrar til utvikling av prosjektvirksomheter og sikrer vellykkede prosjekter innenfor alle bransjer, både i offentlig og privat sektor. Vi stiller med høy kompetanse og et bredt tilbud av produkter og tjenester. Vårt tverrfaglige fagmiljø består av siviløkonomer, sivilingeniører og jurister med lang erfaring fra ulike bransjer. Metier OEC er en del av det internasjonale konsulentselskapet RPS Group.

Vi i Metier OEC strekker oss litt lenger for å skape verdier for våre kunder og for samfunnet - som også er grunnlaget for vår felles visjon;

«Å gjøre en forskjell gjennom vellykkede prosjekter».

GRADUATE PROGRAM
Du vil gjennom ansettelse med opptak i vårt Graduate Program starte din karriere i Metier OEC med et toårig introduksjonsprogram. Her får du utvikle deg i den retning som ligger naturlig ut fra den motivasjonen og de egenskapene du har. Gjennom vår store kundeportefølje får du erfaring fra flere av våre leveranseområder.

Vi tilbyr:
- Lederrådgivning - tidlig teamdeltagelse innen virksomhetsutvikling og som analytiker av prosjekter
- Prosjektdeltagelse - prosjektstyring/støtte for prosjektleder ute hos kunder
- Dokumentert prosjektkompetanse - fullføre minimum 15 studiepoeng innen prosjektfaget (plan, risiko, kost mm.) og sertifisering i den internasjonalt anerkjente prosjektmetodikken PRINCE2® (alle ansatte har fri tilgang til alle kurs og sertifiseringer som Metier OEC Academy tilbyr)
- Individuell utviklingsplan
- Metier OEC er en dynamisk og flat organisasjon som gir unike karrieremuligheter

Vi søker kandidater med følgende kvalifikasjoner:
- MSc i teknologi eller økonomi, med gode akademiske resultater (sivilingeniør / siviløkonom)
- Analytisk tankesett
- Interesse for å jobbe med prosjekter
- Sterke kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig
- Høy integritet, positiv holdning og mellommenneskelige ferdigheter

For mer informasjon se: https://graduateprogram.metierportal.no/