EY
Advokattjenester, Regnskap og revisjon, Rådgivning
Fulltid
Internasjonalt
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 21. januar 2018
Kristin Aamold
t: 24002400
e: rekruttering@no.ey.com
www.ey.no

Fast stilling for nyutdannede innenfor alle våre forretningsområder!

EY er en ledende aktør innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift, forretningsjus og transaksjonstjenester. Våre prosjekter, kunder og kollegaer kommer fra hele verden og fra alle bransjer, og vårt omfattende tjenestetilbud betyr at vi kan tilby deg varierte karriere- og læringsmuligheter. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi mener at mangfold gjør oss sterkere. Vi verdsetter derfor ideer fra alle kollegaer – fra intern til partner. Slik kan vi levere bedre tjenester til kundene våre og sette preg på samfunnet. Selv om vi jobber i team, så er individuell utvikling kjernen i vår kultur. Fra global mobilitet til innovativ opplæring – vi tilbyr muligheter for at du skal forbedre din faglige og personlige kompetanse i et motiverende miljø.

EY søker medarbeidere til alle våre kontorer i Norge. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle forretningsområder er representert ved alle kontorer.

Revisjon | Assurance

Gjennom revisjonstjenestene våre kvalitetssikrer vi den økonomiske informasjonen som virksomheter gir til interessentene sine, og vi bidrar til å bygge tillit til kapitalmarkedene. Som revisor jobber du tett med ledelsen i virksomhetene med å gjennomgå prosesser og identifisere risiko med støtte i global metodikk og moderne verktøy.

Hvilken bakgrunn ser vi etter?


• Master i økonomi og administrasjon
• Master i regnskap og revisjon
• Bachelor i revisjon


Assurance er representert på alle kontorene våre.


Rådgivning | Advisory

Advisory er unikt posisjonert mellom IT- og strategihusene, i fagfeltet som kalles operations. Det betyr at hverdagen til en medarbeider i Advisory primært går ut på å bistå kundene våre med implementering av allerede nedfelt og vedtatt strategi. Tjenestespekteret innenfor Advisory strekker seg fra effektivisering og prosessforbedring, via gevinstrealisering og risikohåndtering til IT-sikkerhet.

Hvilken bakgrunn ser vi etter?


• Master i økonomi og administrasjon
• Master i industriell økonomi
• Mastergrad innenfor IT/informatikk/data
• Andre masterretninger (organisasjon og ledelse, statsvitenskap etc.)


Advisory er representert ved kontorene våre i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.


Transaksjonsrådgivning | Transactions (TAS)

Transaksjonsrådgivning | Transactions bistår med rådgivning og innsikt som hjelper kundene med å fatte riktige transaksjonsbeslutninger. Vi leverer på tvers av landegrenser og sektorer og dekker de fleste aspekter ved sammenslåinger og oppkjøp (M&A), salg, børsnoteringer (IPOs), restruktureringer mm. Transactions rådgir kunder innen markedsmessige, operasjonelle, informasjonsteknologiske, finansielle og verdsettelsesmessige vurderinger.

Hvilken bakgrunn ser vi etter?


• Master i økonomi og administrasjon
• Master i industriell økonomi


TAS er representert ved kontorene våre i Oslo, Bergen og Stavanger.


Skatt og avgift | TAX

Skatt og avgift | Tax er ledende innen sitt fagfelt. Våre fagområder
er selskapsskatt, internasjonal skatt, transaksjonsrådgivning, personskatt, indirekte skatt og forretningsjus. Vi bistår alt fra de største internasjonale konsern til mindre norske selskap med problemstillinger innenfor de nevnte fagområdene.

Hvilken bakgrunn ser vi etter?


• Master i rettsvitenskap (jus)
• Master i regnskap og revisjon
• Master i økonomi og administrasjon


TAX er representert ved 15 av våre kontorer i Norge.Praktisk informasjonSøknaden skal inkludere søknadsbrev, CV, karakterer fra videregående skole og høgskole/universitet. Dersom du ikke har fått karakterutskrift ved tidspunkt for søknadsfrist, er det tilstrekkelig med et skjermbilde av karakterene. Vi setter stor pris på at du legger ved en forklaring på karaktersystemet, dersom du er på utveksling eller tar hele graden din ved et utenlandsk universitet.Det er ikke nødvendig å laste opp attester. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.Søknadsfristen er søndag 21. januar kl. 24:00.Skulle du ha noen spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Kristin Aamold på telefon 24 00 24 00 eller mail rekruttering@no.ey.com.


Vi ser frem til å motta din søknad!