Framtidsfylket AS
IT, Teknologi
Trainee
Vestlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 01. mars 2018
www.framtidsfylket.no

Enivest søkjer trainee som sikkerheitsanalytikar

Enivest er det største IKT-selskapet heimehørande i Sogn og Fjordane.

Vi tilbyr framtidsretta internettløysingar på ulike teknologiplattformar der fiber og fiberbasert breiband er det sterkaste vekstområdet. Enivest arbeidar aktivt med integrasjon av ulike tenester i nettet og er GET partnar på distribusjon av TV. Våre hovudprodukt er internett, datakommunikasjon, TV, video og telefonitenester.

Selskapet har i dag 48 tilsette med hovudkontor på Øyrane i Førde og er i stadig vekst og utvikling.

Sjå meir informasjon på våre nettsider: www.enivest.no

Kven er du?
- Du har bachelor eller mastergrad i IT-drift og informasjonssikkerheit, og har eit brennande engasjement for IKT infrastruktur
- Dine viktigaste arbeidsområde blir å forstå angrep, forsvare, forebygge og etterforske IT-system, og drift / utvikling av internt nett og IT

Kva kan vi gje deg som Trainee?
- Vi kan gje deg ein spanande start på karriera di i eit innovativt og lærerikt miljø.
- Du får eigen mentor som syter for de faglege og personlege utvikling.
- Vi kan gi deg konkurransedyktig løn og moglegheit for fast tilsetjing.

Som Framtidsfylket Trainee får du:
- Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
- Fagleg og personleg utvikling
- Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
- Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee:
- Minimum bachelor eller mastergrad
- Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
- Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg

Pågangsmot og glimt i auget er eit stort pluss.


NB: Alle traineestillingane må søkast på gjennom Framtidsfylket.