Fjordslottet Hotell AS
Kommunikasjon, Markedsføring, Media, Annet
Deltid
Norge
Søknadsfrist: 30. september 2019

Deltidsjobb innen digital markedføring

DIGITAL MARKEDSFØRING

Fjordslottet Hotell AS på Osterøy ønskjer å satse på digital markedsføring.  Me søkjer etter ein student som på deltid kan jobbe offensivt  via digitale kommunikasjonskanalar.Dine oppgåver saman med hotellet vil vera:

Utvikle annonsekonsept og kampanjar.
Planleggja og  gjennomføra digitale salgsaktivitetar.
Bidra i markedsføring og gjennomføring av eventar.
Vera ein pådrivar for at kommunikasjon via digitale kanalar vert utvikla og forbetra. 


Kvalifikasjonar:

Opptatt og interessert i digital kommunikasjon og kundar sine behov.
Kjennskap til drifting av kampanjar, marketing automation, inbound marketing.
Kjennskap til ulike digitale mediar sine annonseringsverktøy.
Stor interesse for relevant teknologi og digitale trendar.


Har du spørsmål eller ønskjer ein uforpliktande prat, så ta kontakt med

Jan Roald Myking, mobiltlf. 91628444 eller eller e-post: mykingjr@frisurf.no

Søknadsfrist:  Snarast