Framtidsfylket
Regnskap og revisjon, Rådgivning, Annet
Trainee
Vestlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 01. mars 2019
www.framtidsfylket.no

Deloitte søker trainee innen revisjon og rådgivning

Deloitte er en arbeidsplass for fremtiden. Vi er en virksomhet med høyt utdannede mennesker innen mange forskjellige fagfelt som arbeider sammen for å bidra til de beste løsningene for våre kunder. Våre medarbeidere ønsker å være en del av en organisasjon som bidrar til et bærekraftig næringsliv og samfunn; og utgjøre en forskjell. Vi er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester med ca. 1450 medarbeidere i Norge. Deloitte er en internasjonal organisasjon med mer enn 264 000 medarbeidere i over 150 land.

Vi jobber prosjektbasert med revisjon av små og store, nasjonale og internasjonale selskap i Sogn og Fjordane. Ved siden av revisjon består en stor del av våre tjenester av rådgivning. Rådgivningen kan være innenfor områder som bistand til utvikling av økonomifunksjonen, finansiell rapportering, utvikling av måltall, budsjett, prognoser og investeringsanalyser, rådgivning ved kjøp og salg av selskap, due diligence og verdsetting av selskap, prosessforbedring og LEAN, strategi- og forretningsutvikling, omorganisering av selskapsstrukturer, samt utleie av personell til ledende stillinger som for eksempel controller, regnskaps- eller økonomileder.

Utvikling av ny teknologi sørger for en mer innovativ og nyskapende revisjon og rådgivning. Som verdens største leverandør av profesjonelle tjenester er Deloitte i front med å utvikle egen teknologi som skaper merverdi for samfunnet. Dataanalyse ved bruk av kraftige IT-verktøy gjør oss i stand til å analysere store mengder data effektivt. Dette bidrar til bedre risikovurderinger og –analyser, hvilket gir bedre innsikt for både oss og våre kunder.

Hvordan vil du lykkes som ansatt i Deloitte?

Som person er du ambisiøs, strukturert og har gode analytiske evner, samtidig som du samarbeider godt med andre og ser menneskene rundt deg. Vi ønsker kollegaer som er fremoverlente med stort engasjement for jobben, og evner å se problemstillinger fra et nytt perspektiv og ikke er redd for å utfordre det etablerte og viser sterk interesse til å sette seg inn i, forstå og se forbedringsmuligheter i andres virksomheter.

Du er god til å skape relasjoner og har personlige egenskaper som gjør deg rustet til å bli en dyktig leder i fremtiden. Vi forventer at du er samvittighetsfull og motivert for å lære, viser integritet og tar ansvar for at du leverer høy kvalitet. I tillegg evner du å skape din egen forståelse for hvordan jobben som revisor/rådgiver kan skape verdi og gi mening – to make an impact that matters!

Vi ser for oss at du har:
- Utdannelse på bachelor- eller masternivå med økonomisk spesialisering
- Gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig skriftlig
- Motivasjon og interesse for å jobbe med noen av fylkets mest spennende selskaper
- Evnen til å ha mange baller i luften samtidig, og likevel levere kvalitet i arbeidet du utfører
- Erfaring og/eller interesse for IT-verktøy

Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket Trainee
- Minimum bachelor eller mastergrad
- Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
- Norsk som arbeidsspråk – muntlig og skriftlig

Som Framtidsfylket Trainee får du
- En spennende jobb og et nettverk med andre traineer i bedrifter i Sogn og Fjordane
- Faglig og personlig utvikling
- Innsikt i et mangfoldig næringsliv
- Fire traineesamlinger og en utenlandstur

Hva kan Deloitte tilby deg?
- Du vil ta del i Framtidsfylket Trainee sitt traineeprogram fra august 2019 til august 2020. Du vil i tillegg få tilbud om fast ansettelse i Deloitte og delta i vår interne traineeordning og kursprogram
- Gode karrieremuligheter samt mulighet for nasjonal og internasjonal erfaring
- Du vil få tildelt egen fadder og coach som sammen vil sørge for at du får den støtten og veiledningen du trenger for å lykkes i din rolle gjennom fokus på dine styrker og hvordan du skal utvikle deg videre.
- De første ukene hos oss vil du få delta på en rekke kurs som er skreddersydd for å gi deg en solid start på arbeidslivet.
- Et levende og sosialt miljø og en bedriftskultur som bygger på tillit internt og eksternt
- Aktiv læring på prosjekter i samarbeid med erfarne kolleger
- Konkurransedyktig lønn med overtidsbetaling og gode betingelser
- Et variert tilbud innen sosiale aktiviteter

Arbeidssted
- Florø
- Førde
- Sogndal

Vi ser frem til å motta din søknad!

NB: Stillinga må søkast på gjennom Framtidsfylket.no