Trainee Vest
Bygg, anlegg og eiendom
Trainee
Vestlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 22. januar 2018
raineevest.no

Constructa: Trainee - Prosjektledelse Bygg- og installasjonsteknikk

Constructa
Constructa Entreprenør AS er en stor lokal entreprenør i Bergen- og Hordalands-regionen med bred og vel fundamentert kompetanse på krevende prosjekter, og en operativ evne som ivaretas av medarbeidere med lang bransjetilknytning. Constructa Entreprenør ivaretar alle faser innen eiendomsutvikling og gjennomfører alle type bygg- og anleggsprosjekter.

Vi vektlegger samspill og dialog med oppdragsgiver og brukere for å oppnå gode resultater og har flere store profesjonelle- og gjentakende oppdragsgivere i Hordalands-regionen.

Trainee - Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeplassadministrasjon

Hos oss får du muligheten til å utvikle deg selv og karrieren din, være med på spennende prosjekter, og anledning til å bygge nettverk på tvers av organisasjonen. Constructa’s traineeprogram skal bidra til å sikre vårt fremtidige ledelsesbehov, hvor målet er å gi traineer de beste forutsetningene for å kunne oppfylle fremtidige roller i krevende byggeprosjekter. Vi søker en ambisiøs og fremoverlent trainee til prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeplassadministrasjon.