Prokura AS
Annet
Fulltid
Internasjonalt
Søknadsfrist: 01. september 2020
Ingvild Reksten Amland
t: +47 476 266 58
e: ingvild_reksten_amland@prokura.no
www.prokura.no

Business Analyst

Er du i gang med mastergraden din og klar til å hive deg ut i arbeidslivet? Ønsker du å starte karrieren din i en virksomhet som tilbyr en grad av selvstendighet og ansvar som få konsulentvirksomheter kan matche?

Liker du tanken på å jobbe som konsulent på deltid ved siden av studiene og opparbeide deg profesjonell arbeidserfaring før du er ferdigutdannet?

Hvis du kan svare ja på de tre ovenstående spørsmålene oppfordrer vi deg å søke på en stilling som Business Analyst ved Prokuras kontor i Oslo. Vi søker nå etter en eller flere Business Analysts som kan tiltre i deltidsarbeid fra høsten 2020 (konkret tidspunkt avtales nærmere oppstart). For den rette kandidaten tilpasser vi stillingen i stor grad etter ønske og behov, for å sikre at du blir utfordret samtidig som arbeidsmengden ikke går ut over din timeplan.

Vi kan tilby:
• En deltidsjobb som i all hovedsak handler om å yte støtte til våre prosjektteam ”ute i felten”
• Erfaring omkring hvordan det er å jobbe som konsulent, med utfordrende oppgaver og gode rammer for å utvikle seg på tvers de viktigste dimensjonene i en konsulents verktøykasse
• Varierte og krevende arbeidsoppgaver (e.g. databehandling, analyse, utarbeidelse av beslutningsunderlag for ledergruppe) i samarbeid med våre seniorkonsulenter med behov for støtte/avlastning i prosjektgjennomføringen
• En unik sjanse for å være med å utvikle en virksomhet i vekst og et Oslo-kontor som skal vokse mye på kort tid, der vi gir deg muligheten til å utvikle egne ferdigheter gjennom «on-the-job-training», løpende- og formell feedback og coaching
• Et ungt og dynamisk arbeidsmiljø der du også vil bli involvert i sosiale aktiviteter i både Oslo og København

Vi forventer at du er:
• I gang med (eller snart i gang med) din mastergrad og at du har en imponerende CV med sterke akademiske resultater og interessante internships/arbeidserfaring
• En tallknuser som samtidig behersker rollen som problemløser
• Selvstendig og handlingsorientert, med sterk personlig driv til arbeidsoppgaver og omgivelser
• Fleksibel og villig til å tilpasse deg i en travel hverdag for en virksomhet i vekst
• En avansert bruker av Excel og PowerPoint
• Flytende i engelsk – både skriftlig og muntlig
• Interessert i innkjøp og supply chain-optimering

For å søke, send oss ditt søknadsbrev, CV og karakterutskrifter fra VGS og høyere utdanning til recruiting@prokura.no. Vi håndterer mottatte søknader fortløpende.

Prokura ble grunnlagt i København i 2008 og fokuserer på å løse problemstillinger relatert til innkjøp og supply chain. Virksomheten er ledet av konsulenter med lang erfaring fra McKinsey & Company og Boston Consulting Group. Prokura er en ledende aktør i markedet og bistår våre klienter med å realisere betydelig bunnlinjeeffekt gjennom et strategisk fokus på innkjøp og supply chain for ledende private og offentlige organisasjoner i Skandinavia.

Prokuras ekspertise kombinerer solide funksjonelle ferdigheter og erfaring fra produkt, - prosess - og tjenesteindustrien. Dette bidrar til at kundene oppnår en konkurransedyktig og differensiert praksis innen strategisk innkjøp og supply chain som gjør virksomheten profitabel og dermed bedre muligheter til å investere for fremtiden.

Våre kundeengasjementer spenner fra innkjøps- og driftsdiagnostikk til utarbeidelse av strategi for forretningsenheter samt optimalisering, implementering og kontinuerlig forbedring av virksomhetens praksis. Prokuras spesialister tar med seg sterke analytiske kompetanser som bærebjelke til å utarbeide grunnlag for å fatte strategiske, taktiske og operasjonelle beslutninger hos våre klienter.
Ønsker du å lese mer om Prokura, besøk vår hjemmeside på www.prokura.no