Trainee Vest
Energi, Rådgivning
Trainee
Vestlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 22. januar 2018
raineevest.no

BKK AS: Trainee HR

BKK AS
BKK er et ledende selskap på Vestlandet og i den norske fornybarnæringen og skal være med og videreutvikle energisystemet ved å satse på innovasjon, ta i bruk ny teknologi og finne nye energi- og infrastrukturløsninger.

BKK AS er morselskap i BKK-konsernet. Selskapet består av staber som setter krav og følger opp datterselskapene og virksomheten, et Tjenestesenter som leverer tjenester til alle selskap i konsernet, samt et IKT-senter.

Tjenestesenteret består av seksjonene Økonomisenter, Medarbeidertjenester, Kommunikasjon og Forretningsstøtte.

Vi søker deg som har lyst til å jobbe med HR og organisasjonsutvikling i vår organisasjon.

Trainee HR-tjenester skal bidra i den daglige driften innen hele oppgaveporteføljen vår, samt jobbe aktivt med forbedringsarbeid i HR-tjenester, både på prosess- og systemsiden.

Du må være faglig engasjert, strukturert, ha god IT-kompetanse og inneha høyere utdannelse innen fag som er relevante for HR og OU. Du vil blant annet bistå i arbeidet med å bygge kompetanse på avdelingen, utvikle nye rutiner og fremme internservice.

Vi trenger deg som er nyutdannet, kreativ og nysgjerrig. Du må også trives med å jobbe praktisk i og med HR-systemene våre, både i daglig drift og med forbedringsarbeid.