Norges Handelshøyskole
Annet
Deltid
Vestlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 15. oktober 2018

Bachelorassistent ved Institutt for foretaksøkonomi

Stillingen som Bachelorassistent (tidligere Vitenskapelig assistent) utlyses for oppstart januar 2019. Stillingen tilsvarer 25% og innebærer ansvar for planlegging og koordinering av gruppeundervisning på bachelornivå ved Institutt for foretaksøkonomi.
Videre fungerer bachelorassistenten som koordinator for alle instituttene når det kommer til utlysning av studentassistentstillinger.

Les mer om stillingen i annonsen og ta gjerne kontakt med Anniken Fougner dersom det skulle være noen spørsmål.