Norges Bank
Bank og Finans
Fulltid
Norge
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 28. oktober 2019
norges-bank.no

Økonom Norges Bank – Oppstart høst 2020

Spennende mulighet for deg som avslutter utdanningen i 2020

Vil du bidra til utformingen av pengepolitikken i Norge? Pengepolitisk avdeling utarbeider analyser av norsk og internasjonal økonomi og gir råd om utformingen av pengepolitikken. Avdelingen medvirker derigjennom til en balansert økonomisk utvikling og til at inflasjonsmålet blir nådd.

Norges Bank er på jakt etter PhD- eller mastergradsstudenter i samfunnsøkonomi eller liknende med gode resultater for fast ansettelse fra høsten 2020. Hos oss får du bidra til å ivareta sentrale funksjoner i norsk økonomi og løse vanskelige oppgaver sammen med andre dyktige fagfolk. En karriere i Norges Bank vil gi gode muligheter for faglig utvikling og personlig vekst. 

Les mer om avdeling for Pengepolitikk på våre hjemmesider.    

Arbeidsoppgaver

Analysere utviklingen i norsk og internasjonal økonomi
Lage prognoser og formidle analyser i Pengepolitisk rapport
Videreutvikle avdelingens analyseverktøy
Bidra i arbeidet med sentralbankens taler og foredrag
Kvalifikasjoner

Du avslutter din Master eller PhD-grad innenfor samfunnsøkonomi eller tilsvarende studieåret 2019/2020, med gode resultater. Du har en analytisk tilnærming og trives både med korte tidsfrister og mer langvarige analyseoppgaver. Du kommuniserer klart og presist både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. 

Du er selvstendig, initiativrik og engasjert og bidrar til god dialog og samarbeid i teamet. 

Spesielle krav

For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert.  

Vi tilbyr

Vi tilbyr en interessant stilling med spennende faglige utfordringer i et arbeidsmiljø med høy kompetanse. Vi har konkurransedyktige betingelser, gode utviklingsmuligheter, og en mulighet til å få internasjonal erfaring. Du vil få anledning til å delta på relevante faglige arrangementer i Norges Bank mens du studerer. Det vil også være mulighet for biveileder fra Norges Bank i forbindelse med din masteroppgave.

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikk og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutaserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2018 var det om lag 950 ansatte i Norges Bank.

Norges bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en som søker kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Les mer på våre hjemmesider.