Finansdepartementet
Bank og Finans, Offentlig sektor
Fulltid
Østlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 02. april 2018
Malene C. W. Fjeller
t:
e: mwf@fin.dep.no
www.jobbifin.dep.no

Økonom (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver)

Økonomiavdelingen overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og internasjonalt. Avdelingen gir råd om utformingen av den økonomiske politikken, herunder statsbudsjettet og kommuneøkonomien. Avdelingen har blant annet ansvar for langsiktige analyser av offentlige finanser, finansielle makroanalyser, rammeverket for pengepolitikken og departementets arbeid med arbeidsmarkedet og internasjonalt økonomisk samarbeid.

Økonomiavdelingen søker en økonom til seksjon for realøkonomi, arbeidsmarked og prognoser.

Arbeidsoppgaver:

Seksjonen analyserer utviklingen i norsk økonomi og lager makroøkonomiske prognoser til arbeidet med statsbudsjettet. I tillegg jobber seksjonen med arbeidsmarkedspolitikk og inntektspolitiske spørsmål. Vi bistår finansministeren med faglige råd og vurderinger på disse områdene. Seksjonen er også ansvarlig for å koordinere arbeidet med nasjonalbudsjettet i departementet, og for dataflyten i avdelingen.

Den som ansettes må ha sterke analytiske evner og gode kunnskaper om makroøkonomi. Erfaring fra arbeid med arbeidsmarkedsspørsmål vil telle positivt med i vurderingen, men nyutdannede oppfordres også til å søke.

I tillegg stiller vi krav om:

- svært gode resultater fra utdanning i økonomi med fordypning i samfunnsøkonomi på mastergradsnivå eller høyere

- svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og gode kommunikasjonsevner på engelsk

- gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

•krevende arbeidsoppgaver i et stort fagmiljø

•sterk faglig utvikling

•nærhet til politiske beslutninger

•et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø


Lønn kr 430 000-kr 650 000 + betalt overtid. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.


Søknaden merkes med referansenr 09/18. Søknadsfrist 2. april 2018.


Ta kontakt med avdelingsdirektør Frank Emil Jøssund (22244538/92661180) for nærmere opplysninger.

Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres blant departementets medarbeidere. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen ved behov. Finansdepartementet oppfordrer kandidatene til å søke stillingen elektronisk. Attester, karakterutskrifter og vedlegg må ettersendes dersom de ikke lastes opp elektronisk. Merk konvolutten med referansenummeret til stillingen og send til Finansdepartementet, Økonomiavdelingen, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.