Finansdepartementet
Bank og Finans, Offentlig sektor
Fulltid
Østlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 20. februar 2018
Malene C. W. Fjeller
t:
e: mwf@fin.dep.no
www.jobbifin.dep.no

Økonom (førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver)


Finansmarkedsavdelingen har ansvar for departementets arbeid med analyse, regulering og lovgivning i finansmarkedene. Avdelingen er delt inn i tre seksjoner: en juridisk seksjon for bank og forsikring, en juridisk seksjon for verdipapirmarkedene, og en økonomisk seksjon.

Finansmarkedsavdelingen søker en økonom til vikariat på ett år som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver i økonomiseksjonen, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgavene er varierte og kan falle inn under hele avdelingens ansvarsområde. Seksjonen vurderer de økonomiske og strukturelle forholdene i finansmarkedene med særlig vekt på utsiktene til finansiell stabilitet og soliditet i finansforetakene. Dette kan omfatte vurderinger av hvilken risiko veksten i husholdningenes gjeld utgjør for bankene og norsk økonomi, systemene for å håndtere finansinstitusjoner i krise, og forsikringsselskapenes evne til å bære avkastnings- og levealdersrisiko. Seksjonen samarbeider med de juridiske seksjonene om å utarbeide regelverk og vedtak i enkeltsaker innen bl.a. bank, forsikring, tjenestepensjon og verdipapirhandel. Seksjonen arbeider også med spørsmål rundt betalingssystemer og annen finansiell infrastruktur, og deltar i internasjonalt arbeid som faller inn under seksjonens arbeidsområde.

Utdanning

Til stillingen kreves økonomisk utdanning på mastergradsnivå eller høyere med gode resultater.

Vi oppfordrer også studenter som er ferdig med relevant utdanning våren 2018 til å søke.

Til stilling som rådgiver/seniorrådgiver er det nødvendig med relevant erfaring.

Egenskaper og erfaring
•Evne til å analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger
•Evne til å argumentere godt for faglige vurderinger både skriftlig og muntlig
•Interesse for samfunnsspørsmål
•Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr
•Samfunnsnyttige og interessante arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø
•Nærhet til politiske beslutninger
•Faglig utvikling
•Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø
•Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
•Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Lønn: kr 430 000-kr 650 000 + betalt overtid. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Stillingens referansenr: 6/18

Kontakt: Avdelingsdirektør Siren Solhaug, tlf.: 22 24 45 72

Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres blant FINs medarbeidere. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Finansdepartementet oppfordrer kandidatene til å søke stillingen elektronisk. Attester, karakterutskrifter og vedlegg må ettersendes dersom de ikke lastes opp elektronisk. Vi ønsker også å se vitnemål fra videregående skole. Merk konvolutten med referansenummeret til stillingen og send til Finansdepartementet, Finansmarkedsavdelingen, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.