Finansdepartementet
Bank og Finans, Offentlig sektor
Fulltid
Østlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 29. mars 2019
Malene C. W. Fjeller
t:
e: mwf@fin.dep.no
www.jobbifin.dep.no

Økonom (førstekonsulent/rådgiver)

Om stillingen
Den som ansettes vil arbeide særlig med oppfølging, resultatrapportering og evaluering av forvaltningen av SPU og SPN, men må også påregne å få oppgaver knyttet til investeringsstrategi og ansvarlig forvaltning. Arbeidet vil bestå av deltakelse i prosjekter og løpende oppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper
Meget gode faglige resultater fra økonomiutdanning på mastergradsnivå
1-3 års arbeidserfaring, gjerne fra virksomhet relatert til avdelingens arbeidsområde, men nyutdannede kan også søke
Sterk interesse for arbeidsområdet til avdelingen
Trives med en kombinasjon av selvstendig arbeid og prosjektarbeid
Gode analytiske evner, og gjerne kjennskap til programmering
God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
Stor arbeidskapasitet

Vi kan tilby
Utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver innen forvaltningen av et av verdens største statlige investeringsfond
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
Et godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger
Nærhet til politiske beslutninger
Fleksibel arbeidstid
Betalt overtid
Medlemskap i Statens pensjonskasse

Kontakt
Ekspedisjonssjef Espen Erlandsen, tlf.: 222 44 185/970 45 824 eller konst. avdelingsdirektør Hans Jørgen Tranvåg, tlf.: 905 15 393.

Finansdepartementet ber kandidatene søke på stillingen elektronisk og laste opp vedlegg som karakterutskrifter, vitnemål fra videregående skole og høyere utdanning og attester i søknadsportalen Jobbnorge. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før tilsettelse.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Lønn kr 450 000 – 550 000 + betalt overtid. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.


FIN er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.