Oljeskattekontoret
Regnskap og revisjon
Fulltid
Internasjonalt
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 22. januar 2018
katteetaten.no/osk

Nyutdannede økonomer

Skatteøkonomisk avdeling søker inntil to nyutdannede økonomer til fast fulltidsstilling. Som økonom ved Oljeskattekontoret vil du være med på å sikre statens skatteinntekter fra norsk kontinentalsokkel. Skattekontrollen av utvinningsvirksomheten på sokkelen er krevende og utfordrende. Du vil få god innsikt i norsk petroleumsvirksomhet, foreta analyser av kompliserte, internasjonale transaksjoner og ha nær kontakt med selskaper. Du vil få gode muligheter til faglig utvikling gjennom utfordrende oppgaver og samarbeid med jurister og andre økonomer, supplert med intern opplæring og eksterne kurs.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver:
• veiledning og kontroll av skattytere med komplekse skatteforhold
• analyse av regnskap og skattemelding
• analyse og vurdering av kompliserte internprisingstransaksjoner, for eksempel knyttet til finansspørsmål og gassprising
• skriftlig og muntlig kommunikasjon med selskaper
• utarbeidelse av skriftlige vedtak
• bistand i rettssaker og ved inngåelse av gjensidige internprisingsavtaler (MAP/APA)


Kvalifikasjoner:
• mastergrad i økonomiske fag/revisjon
• relevant fagkombinasjon
• gode eksamensresultater, spesielt i analytiske fag
• god skriftlig fremstillingsevne


Personlige egenskaper:
• evne til og interesse for å analysere og å sette deg inn i komplekse problemstillinger
• evne til å arbeide selvstendig over lang tid med et saksforhold
• evne til å tenke nytt og finne løsninger
• evne til å samarbeide med andre og til å bidra til et godt arbeidsmiljø


Arbeidssted
Brynsveien 16, 0667 Oslo.

Vi tilbyr:
• utfordrende oppgaver og et sterkt fagmiljø
• kompetanseutvikling med gode muligheter for fordypning og spesialisering
• fleksitid
• trening i arbeidstiden
• en raus personalpolitikk
• medlemskap i Statens pensjonskasse, som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stilling lønnes som spesialrevisor (kode 1224) med kr 475 000.