Framtidsfylket AS
Bygg, anlegg og eiendom
Trainee
Vestlandet
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 01. mars 2018
www.framtidsfylket.no

Åsen & Øvrelid søkjer trainee innan prosjektleiing - bygg og anlegg

Åsen & Øvrelid AS er ei av dei største entreprenørbedriftene i Sogn og Fjordane, omset for om lag 400 mill. i året og har rundt 110 tilsette. Vi utfører alle typar byggeoppdrag, men vår hovudaktivitet er knytt til oppføring av større bygg både for offentlege og private utbyggarar.

Vi søkjer no ein trainee med stor interesse for byggfag og høge ambisjonar for eiga utvikling.

Kva arbeidsoppgåver kan du vente deg?
- Som trainee vil du få ein unik moglegheit til å bli kjent med vår organisasjon og få oversikt over dei ulike moglegheitene ein har i vår bedrift.
- Du vil få arbeidsoppgåver både knytt opp mot enkeltprosjekt, og opp mot fellesytingar i bedrifta.

Aktuelle arbeidsoppgåver kan vere:
- Framdriftsplanlegging og oppfølging på byggeplass
- Oppfølging av kontrakter med underentreprenørar og leverandørar
- Delta i kalkulasjon og anbodsrekning
- Økonomioppfølging
- HMS og KS arbeid
- Prosjektutvikling

Kven ser vi etter?
- Du har bachelor eller mastergrad innan bygg- og anleggsrelaterte fag
- Om du har tatt fag knytt til prosjekt- eller byggeleiing er dette eit ekstra pluss
- Som person må du være initiativrik og ha trua på deg sjølv
- Vidare set vi pris på kremmarånd og vinnarvilje, og at du har høge ambisjonar rundt eiga utvikling

Som Framtidsfylket Trainee får du:
- Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
- Fagleg og personleg utvikling
- Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
- Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee:
- Minimum bachelor eller mastergrad
- Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
- Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg

Kva kan vi tilby?
Som trainee i Åsen & Øvrelid AS vil du få varierte og spennande arbeidsoppgåver knytt til mange spennande byggeprosjekt, og du vil bli ein del av vårt gode arbeidsmiljø, med mange dyktige og engasjerte medarbeidarar. Er du lærevillig og engasjert har vi svært gode utviklings-moglegheiter og moglegheiter til å påverke eigen arbeidskvardag.

Vidare tilbyr vi konkurranse-dyktige lønn, bonusordning og gode forsikringsordningar.

Arbeidsstad er Førde.


NB: Alle traineestillingane må søkast på gjennom Framtidsfylket.