EY
Advokattjenester, Regnskap og revisjon, Rådgivning
Fulltid
Norge
Lenke til stillingsannonse
Søknadsfrist: 15. januar 2019
EY Norge
t: 24 00 24 00
e: rekruttering@no.ey.com
www.ey.no

Åpen søknad for nyutdannede - oppstart høst 2019

EY er en ledende aktør innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift, forretningsjus og transaksjonstjenester. Våre prosjekter, kunder og kollegaer kommer fra hele verden og fra alle bransjer, og vårt omfattende tjenestetilbud betyr at vi kan tilby deg varierte karriere- og læringsmuligheter. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi mener at mangfold gjør oss sterkere. Vi verdsetter derfor ideer fra alle kollegaer – fra intern til partner. Slik kan vi levere bedre tjenester til kundene våre og sette preg på samfunnet. Selv om vi jobber i team, så er individuell utvikling kjernen i vår kultur. Fra global mobilitet til innovativ opplæring – vi tilbyr muligheter for at du skal forbedre din faglige og personlige kompetanse i et motiverende miljø.

EY søker medarbeidere til alle våre kontorer i Norge. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle forretningsområder er representert ved alle kontorer.Revisjon | Assurance

Gjennom revisjonstjenestene våre kvalitetssikrer vi den økonomiske informasjonen som virksomheter gir til interessentene sine, og vi bidrar til å bygge tillit til kapitalmarkedene. Som revisor jobber du tett med ledelsen i virksomhetene med å gjennomgå prosesser og identifisere risiko med støtte i global metodikk og moderne verktøy.

Hvilken bakgrunn ser vi etter?
• Master i økonomi og administrasjon
• Master i regnskap og revisjon
• Bachelor i revisjon

Assurance er representert på alle kontorene våre.Rådgivning | Advisory
Advisory er unikt posisjonert mellom IT- og strategihusene, i fagfeltet som kalles operations. Tjenestespekteret innenfor Advisory strekker seg fra effektivisering og prosessforbedring, via gevinstrealisering og risikohåndtering til IT-sikkerhet. I Advisory vil du bli knyttet til et kompetanseområde som passer til din kompetanse og dine interesser. Kompetanseområdene du kan arbeide i er:

Data & Analytics: Jobber med både praktisk design og implementering av dataplattformer, samt maskinlæring og visualiseringsløsninger.

Technology: Jobber i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning. Technology bistår bedrifter i å se hele forretningsbildet, der teknologi er et nøkkelelement.

Customer: Jobber med kundesentrerte problemstillinger og forsøker å forstå hvordan virksomheter kan skape mest mulig verdi for sine kunder ved å forstå brukerne og deres behov.

Strategy: Adresserer komplekse problemstillinger og muligheter for å sikre vekst, samt for å optimere og beskytte virksomheter i dag og i fremtiden.

Supply Chain & Operations: Hjelper kunder med å levere produkter og tjenester mer ressurseffektivt og til å skape en høyere kundeverdi enn deres konkurrenter.

People Advisory Services: Hjelper kunder med å oppnå et konkurransefortrinn ved å se på mennesker som en del av en integrert forretningsstrategi.

Finance & Performance Management: Jobber med finansielle utfordringer i virksomheter, og ser på hvordan de kan øke verdiskapning.

Risk: Bistår på en rekke ulike områder som kvalitetssikring, usikkerhetsanalyse, samfunnsøkonomisk analyse, internrevisjon, modenhetsvurdering, utarbeidelse og evaluering av risikostrategier, samt assisterer kundene i store transformasjoner.

Cyber: Bidrar til å bygge digital tillit i et marked som gjennomgår en teknologisk transformasjon, noe som innebærer utfordringer knyttet til både teknologiske, lovmessige og regulatoriske utfordringer.

Finacial Services jobber med de største trendene innen bank, forsikring og kapitalforvaltning. Vi krysser alle kompetanseområdene og tilpasser løsninger til de bransjespesifikke behovene. Eksempelvis jobber vi med endrede kundebehov, rask utvikling av ny teknologi og økende geopolitisk usikkerhet.


Er du interessert i et spesifikt kompetanseområde vil vi gjerne at du beskriver dette i søknaden.


Hvilken bakgrunn ser vi etter?
• Master i økonomi og administrasjon
• Master i industriell økonomi
• Mastergrad innenfor IT/informatikk/data/øvrige sivilingeniørlinjer
• Andre masterretninger (organisasjon og ledelse, statsvitenskap etc.)


Advisory er representert ved kontorene våre i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger.Transaksjonsrådgivning | Transactions (TAS)

Transaksjonsrådgivning | Transactions bistår med rådgivning og innsikt som hjelper kundene med å fatte riktige transaksjonsbeslutninger. Vi leverer på tvers av landegrenser og sektorer og dekker de fleste aspekter ved sammenslåinger og oppkjøp (M&A), salg, børsnoteringer (IPOs), restruktureringer mm. Transactions rådgir kunder innen markedsmessige, operasjonelle, informasjonsteknologiske, finansielle og verdsettelsesmessige vurderinger.

Hvilken bakgrunn ser vi etter?
• Master i økonomi og administrasjon
• Master i industriell økonomi


TAS er representert ved kontorene våre i Oslo, Bergen og Stavanger.Praktisk informasjon

•Søknaden skal inkludere CV, søknadsbrev, karakterer fra videregående skole og karakterer fra høgskole/universitet som PDF.
•Karakterer fra Vitnemålsportalen legges ved som PDF.
•Dersom du ikke har fått karakterutskrift ved tidspunkt for søknadsfrist, er det tilstrekkelig med et skjermbilde av karakterene.
•Vi setter stor pris på at du legger ved en forklaring på karaktersystemet, dersom du er på utveksling eller tar hele graden din ved et utenlandsk universitet.
•Det er ikke nødvendig å laste opp attester.
•Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 15. januar kl. 23:59.

Skulle du ha noen spørsmål er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Kristin Aamold på telefon 24 00 24 00 eller mail rekruttering@no.ey.com.


Vi ser frem til å motta din søknad!