Protector Forsikring
Banking and Finance, Other
Full time
Eastern Norway
Link to job advert
Application deadline: 23. June 2019
www.protectorforsikring.no

Vi søker analytiker til risikoanalyse, prosjekt og utvikling av forretningsområder

KVANTITATIV ANALYTIKER / DATA SCIENTIST

Operativ, analytisk og handlingsorientert

Protector Forsikring er et norsk selskap notert på Oslo børs. Vi har hatt rask og lønnsom vekst siden starten i 2004, og selskapets premieinntekter var i 2018 NOK 4.286 mill. Vi leverer landbaserte forsikringer til bedrifter og offentlige virksomheter, og distribuerer produktene gjennom utvalgte forsikringsmeglere.

Protector er det mest lønnsomme forsikringsselskapet i Norden de siste ti årene, og vår fremgang bygger på unike relasjoner til våre samarbeidspartnere og dokumentert kostnads- og kvalitetslederskap. Vi er i dag nærmere 350 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Stockholm, København, Manchester, London og Helsinki.

Protector søker nå etter analytikere til å styrke vårt team i Norge. Du vil jobbe med å skape lønnsom vekst gjennom analyse, underwriting, prosjekt og forretningsutvikling. Vi ser etter en kandidat som motiveres av ordet prestasjonskultur, og som trives i en stilling som innebærer betydelig og raskt voksende ansvar, hvor du blir oppfordret og utfordret til å gjøre egne vurderinger og ta beslutninger.

Forsikring er svært tallintensivt, så interesse for, samt evne til, å struktuere, analysere og presentere informasjon på en pedagogisk måte er en nøkkelegenskap. Forståelse for sammenhengen mellom det kvantitative og kvalitative er essensielt. Vi arbeider i et miljø i rivende utvikling, der nye måter å arbeide på stadig utforskes. Erfaring eller utdannelse innen Data Science er derfor svært positivt. Vi ser etter et talent med gjennomføringskraft, et ønske om å brette opp ermene og som legger stolthet i sine leveranser.

ARBEIDSOPPGAVER
- Lønnsomhetsvurderinger / risikovurdering av eksisterende og ny forretning
- Analyser for produktutvikling og nye markedsområder i Skandinavia og UK
- Deltagelse i prosjekter innenfor ulike områder
- Kontinuerlig bidrag til å videreutvikle våre operative analyseverktøy og prognosemodeller

KVALIFIKASJONER
- Åpen for nye utfordringer på tvers av en spennende organisasjon
- Strukturert og pedagogisk anlagt
- Stor grad av selvstendighet og ansvarsglede
- Gode kunnskaper om applisert bruk av verktøy som Excel, R, Python, e.l.
- God akademisk bakgrunn – Master i Data Science,
- Siviløkonom/Master/MBA, Sivilingeniør/Ind.øk, aktuar, eller tilsvarende
- Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse

Stillingen innebærer interesse for, og nysgjerrighet, på Protectors idégrunnlag. Visjon, forretningsidé, overordnede mål og verdier praktiseres hver dag og du vil utfordres på dette i alle situasjoner. Du bør motiveres av ordet utfordreren og kjenne deg igjen i verdiene Troverdig, Innovativ, Modig og Engasjert.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med Tone Waagard Thomassen (Rekruttering og HR) på telefon 92 48 04 46, eller Jon Ringlund (Direktør, offentlig) på telefon 98 63 78 90.