Protector Forsikring
Banking and Finance
Full time
Eastern Norway
Link to job advert
Application deadline: 10. February 2020
www.protectorforsikring.no

Analytiker innen offentlig sektor

Er du nyutdannet og vil jobbe med risikoanalyse, prosjekt og forretningsutvikling?

Protector Forsikring er et norsk selskap notert på Oslo børs. Vi har hatt rask og lønnsom vekst siden starten i 2004, og selskapets premieinntekter var i 2019 på over 5 milliarder NOK. Vi leverer landbaserte forsikringer til bedrifter og offentlige virksomheter, og distribuerer produktene gjennom utvalgte forsikringsmeglere.

Protector er det mest lønnsomme forsikringsselskapet i Norden de siste ti årene, og vår fremgang bygger på unike relasjoner til våre samarbeidspartnere og dokumentert kostnads- og kvalitetslederskap. Vi er i dag nærmere 350 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Stockholm, København, Helsinki, Manchester og London.


Hva blir din rolle?

Protector søker nå etter handlingsorienterte analytikere til å styrke vårt team og nå våre ambisiøse mål. Du vil jobbe med å skape lønnsom vekst gjennom underwriting, prosjekter og utvikling av forretningsområder. Vi ser etter en kandidat som motiveres av prestasjonskultur, og som trives i en stilling som innebærer betydelig og raskt voksende ansvar, og hvor du blir oppfordret og utfordret til å gjøre egne vurderinger og ta beslutninger.

Forsikring er kanskje det mest tallintensive du kan jobbe med, og du må ha stor interesse for å finne og presentere de viktigste strukturene i data- og informasjonsmateriale. For å utnytte den kvantitative forståelsen, er gjennomføringsevne og kvalitative analytiske egenskaper viktige. Du er et talent med sterk gjennomføringskraft, som bretter opp ermene og legger stolthet i leveransene dine.

Arbeidsoppgaver:

Lønnsomhets-/risikovurdering av eksisterende og nye kunder
Analyser for produktutvikling og nye markedsområder i Norden og UK
Prosjektgjennomføring innenfor ulike forretningsområder
Kontinuerlig bidrag til å videreutvikle våre operative analyseverktøy og prognosemodeller


Hvem er du?

Utdannelse på masternivå innen økonomiske, tekniske, statistiske fag e.l. Nyutdannede oppfordres til å søke stillingen
Åpen for nye utfordringer på tvers av en spennende organisasjon
Strukturert og pedagogisk anlagt
Stor grad av selvstendighet og ansvarsglede
God erfaring med bruk av verktøy som Excel, R, Python, e.l.


Hva kan vi tilby deg?

Gode utviklingsmuligheter for den rette personen
Et ungt og dynamisk miljø, i et selskap i utvikling og vekst
En arbeidsplass med fokus på utvikling av de ansatte
Konkurransedyktig lønn og forsikringsordninger
Sentrale lokaler på Aker Brygge


Stillingen innebærer interesse og nysgjerrighet for Protectors idégrunnlag og verdier. Visjon, forretningsidé, overordnede mål og verdier praktiseres hver dag og du vil utfordres på dette i alle situasjoner. Du bør motiveres av å utfordrere etablerte sannheter og kjenne deg igjen i verdiene Troverdig, Innovativ, Modig og Engasjert.