Vi har lyst å gi deg et rask overblikk over hva som skjer fremover hver uke!


Påmelding bedriftspresentasjon med Prokura:
http://nu.nhhs.no/aktiviteter/bedriftspresentasjoner/vår-2017-1/2017-05-04


Påmelding frokostseminar med BDO:

http://nu.nhhs.no/aktiviteter/bedriftspresentasjoner/vår-2017-1/2017-04-05

Link til jobbsøkerportalen:

http://nu.nhhs.no/stillinger

Følg oss på:
- Facebook: www.facebook.com/nu.nhh/
- Instagram: www.instagram.com/nu_nhh/

Ha en fantastisk uke!