Spørreskjema_slide.png#asset:40189

  1. Gå inn på "mine sider"
  2. Finn bedriften, og trykk på de tre små prikkene.