Statsbygg

Engineering, construction and real estate, Public sector
501-1000 employees
Biskop Gunnerus' gate 6, 0155 Oslo, Østlandet
statsbygg.no

Statsbygg er statens byggherre. Det betyr at vi planlegger, kvalitetssikrer, budsjetterer og følger opp byggeprosjekter på vegne av staten. Statsbygg forvalter og drifter 2350 bygninger, fordelt på 600 eiendommer i inn- og utland. Vi gir også råd ved kjøp og leie av lokaler for statlige virksomheter. I alle deler av vår virksomhet skal vi ivareta samfunnspolitiske mål innenfor arkitektur, statlige planinteresser, kulturminnevern og miljø. Vi har 2,8 millioner m2 fordelt på 2350 bygninger i inn- og utland 160 pågående byggeprosjekter. Statsbygg har 910 ansatte fordelt på fem regionkontor og hovedkontoret i Oslo.